Home

Nieuws 178 x bekeken

PPO werkt aan positionering bollensector in Topsectorenbeleid

Wageningen - PPO Bloembollen in Lisse, onderdeel van Wageningen UR, heeft een bijeenkomst georganiseerd onder de titel ‘Naar een bloeiende bloembollensector’. Doel was om met een aantal ondernemers uit de teelt, broeierij en handel en andere betrokkenen zich te buigen over het nieuwe beleid.

Ernst van den Ende, lid van het topteam tuinbouw gaf een toelichting op de Topsectoren agenda en gaf aan een van de speerpunten van het nieuwe beleid meer inspraak uit het bedrijfsleven op het innovatiebeleid is. Daarnaast staat samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven centraal bij de Topsectoren agenda.

Tevens benadrukte hij de mondiale rol van de Nederlandse bloembollensector en riep ondernemers op om mee te denken over de agenda om de sterke positie van bloembollensector te behouden.

Liesbeth Spies, CDA-gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland gaf haar visie op de ontwikkelingen van de Topsectorenagenda op de regio. Spies lichtte vooral de ondersteunende rol van de provincie toe om de Greenports verder te laten groeien. Verder benadrukte zij het belang van een krachtigere stem van de bloembollensector zelf om te zorgen voor voldoende prioriteit op de agenda van de Topsectoren.

PPO Bloembollen zal de komende tijd sterk inzetten op het ondersteunen van de bollensector binnen de positie van het Topsectorenbeleid. Aandacht voor innovatie en veiligstelling van een goede arbeidssituatie vormen hierbij belangrijke pijlers.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.