Home

Nieuws 212 x bekeken

Ondernemers positief gestemd ondanks crisis

Arnhem – Tuinbouwondernemers oordelen, ondanks de crisissituatie in 2011, redelijk positief over het afgelopen jaar. Ook over de toekomst is men positief gestemd.

Dat blijkt uit de jaarlijkse ondernemersenquête van adviesbureau Gibo Groep. Van de 113 ondervraagde ondernemers gaf 66 procent het jaar een voldoende (> 6). 20 procent geeft 2011 een 7 en 18 procent zelfs een 8 of hoger. Ook het toekomstperspectief voor 2012 geeft 89 procent van de tuinders hoger dan een 6.

Voor 2012 verwacht 47 procent van de tuinders herstel van de omzet, 31 procent denkt dat de omzetresultaten juist zullen verslechteren. De investeringsbereidheid is nauwelijks veranderd ten opzichte van de verwachting voor 2011. Toen gaf 24 procent aan meer dan een ton te willen investeren, nu is dat 22 procent.

Bij het aanvragen van financiering geeft 15 procent aan in 2011 hinder te hebben ondervonden bij de banken, dat was in 2010 nog 17 procent en in 2009 zelfs 40 procent. De enquêteurs denken dat lage percentage het gevolg is van het uitblijven van investeringen en de daarbij behorende aanvragen voor financiering.

Ondanks het feit dat 72 procent aangeeft dat er onvoldoende maatregelen zijn getroffen om de Ehec-crisis te bestrijden, geeft 28 procent aan tevreden te zijn met de garantieregeling. De Nederlandse overheid heeft zijn rol echter verzaakt, vinden de tuinders. 81 Procent vindt dat de overheid niet adequaat heeft ingezet op economisch herstel.

Ook zien de tuinders weinig mogelijkheden om in 2012 nog iets aan kostprijsverlaging te doen. Op de vraag hoe groot die kans is, geeft 49 procent aan dat die kans klein is, slechts 24 procent denkt dat die kans juist groot is.

Of registreer je om te kunnen reageren.