Home

Nieuws 302 x bekeken 8 reacties

Moeizame klimaattop levert mager akkoord op

Durban - De klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban heeft in de nacht van zaterdag op zondag een waterig compromis opgeleverd. Harde afspraken werden niet gemaakt, alleen toezeggingen om rond 2015 een nieuw klimaatverdrag af te sluiten. Dat moet rond 2020 in werking treden.

De top duurde anderhalve dag langer dan gepland. Het overleg werd overschaduwd door meningsverschillen. De Europese Unie, ontwikkelingslanden en eilandstaten die dreigen te verdwijnen onder de stijgende zeespiegel wilden bindende afspraken maken over de vermindering van CO2-uitstoot. Belangrijke vervuilers als China, India en de Verenigde Staten wilden echter alleen vrijwillige toezeggingen doen.

De deelnemers aan de klimaattop in Durban besloten zondag wel het Kyoto Protocol te verlengen. Dat verdrag uit 1997, waarin was afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen, zou volgend jaar aflopen. China, India en de VS deden echter niet mee aan 'Kyoto', en de andere landen mogen zelf bepalen of ze opnieuw deelnemen. Japan, Rusland en Canada zijn dat niet van plan, hebben ze zondag aangegeven.

Ondanks het uitblijven van harde afspraken zegt de Nederlandse staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) tevreden te zijn over de klimaattop in Durban. ,,Met dit pakket van afspraken komt er eindelijk een klimaatverdrag in zicht dat van alle landen is'', laat hij in een verklaring weten.

Atsma heeft zich op de klimaattop in EU-verband ingezet voor een mondiaal bindend klimaatverdrag. Dat moet in 2015 klaar zijn en in 2020 ingaan. Ook heeft hij gepleit voor een grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het internationale klimaatbeleid. ,,Bedrijven zijn er klaar voor om producten en diensten te leveren, die helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen'', stelt Atsma. Samen met bedrijven wil de staatssecretaris een 'digitaal platform' gaan oprichten, waarop te zien is welke investeringen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen bedrijven hebben gedaan.

EU: doelen klimaattop bereikt

De Europese Unie prijst zich gelukkig met de uitkomst van de klimaattop in Zuid-Afrika, ook al zijn er geen concrete afspraken gemaakt. De deelnemers hebben een plan opgesteld om in 2015 tot een nieuw klimaatverdrag te komen, en daarmee ,,heeft de EU haar belangrijkste doel voor de conferentie bereikt''. Dat heeft de Deense eurocommissaris Connie Hedegaard (Klimaat) zondag laten weten.

Volgens de milieuafdeling van de Verenigde Naties tellen niet de afspraken van Durban, maar de daden erna. ,,De grote vraag die velen hebben, is hoe en wanneer dit wordt omgezet in terugdringen van de uitstoot'', stelt UNEP-chef Achim Steiner.Kernpunten van het akkoord van Durban

- Routekaart naar globaal klimaatakkoord: De landen gaan onderhandelen over een nieuw klimaatakkoord als opvolger van het Kyoto Protocol, dat landen verplicht om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat akkoord moet in 2015 rond zijn en in 2020 in werking treden. Het nieuwe pact moet bindend worden voor alle landen, dus ook voor de grootste vervuilers China, Verenigde Staten en India.

- Kyoto Protocol: Het Kyoto Protocol uit 1997 wordt verlengd. Het protocol zou eigenlijk volgend jaar aflopen. Het protocol blijft nu tot eind 2017 of 2020 van kracht. Slechts een beperkt aantal landen heeft zich de afgelopen jaren verplicht aan het protocol. De EU, Noorwegen en Zwitserland zegden in Durban toe aan Kyoto vast te houden. De landen die zich nu houden aan het protocol zijn echter maar verantwoordelijk voor circa 15 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

- Groen Klimaat Fonds: Tot de oprichting van dit fonds werd bij eerder overleg al besloten. Het moet vanaf 2020 jaarlijks tot 100 miljard dollar (74 miljard euro) geven aan arme landen zodat die zich kunnen wapenen tegen de klimaatveranderingen. Er is nu een akkoord over de opzet van het fonds, maar waar het geld vandaan moet komen is nog steeds onduidelijk.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Zijn deze onderhandelaars nog steeds overtuigd van het feit, dat zij onomkeerbare natuurlijke processen kunnen stoppen? Als ze met een beetje minder uitstoot de wereld maar vooral de lage gebieden van verdrinking kunnen redden is de ramp minder groot dan ze beweren. Zo ik al eerder schreef de Toendra is dooi en stoor onmetelijke hoeveelheden CO2 uit evenals de enorme oppervlaktes kal gehakt oerwoud voor Biobrandstof. Deze enorme voorraad rottende planten levert een veelvoud aan CO2, dan onze auto 's ooit zullen produceren. Ik denk dat niemand de echte bedreiging van de aarde durft te benoemen nl. Mensen en nog eens Mensen die allemaal hun deel willen terwijl de rijken hun deel niet willen minderen.

 • no-profile-image

  Iedereen doet maar alsof CO2 vergif is ,het groeit er wel uitstekend op.
  We hebben in de toekomst ook meer plantengroei nodig om alle monden te voeden,dus een beetje meer CO2 kan daar in helpen.Meer plantengroei = meer verdamping=meer afkoeling.
  Dit is een proces van duizenden jaren,en wij denken dat 100 jaar al veel is.

 • no-profile-image

  De Verenigde Staten zouden nu voor op moeten lopen op deze klimaattop 40% van hun mais en 10% van hun soyabonen worden nu al gebruikt voor de produktie van biobrandstoffen,40% van het wereldmaisareaal staat in de V.S.en 30%van de soyabonen.Maar zij weten wel dat het resultaat nul is als het over CO2 uitstoot gaat Deze biobrandstoffen verhogen alleen de voedselprijzen,en veroorzaken een verkeerd landgebruik zoals monocultuur meer G.M.O.rassen en meer Roundup gebruik.Ook verdringing van de millieuvriendelijke luzerneteelt (geen stikstofbemesting en onkruidbestrijding nodig) en van kleinere gewassen.De verdere uitbreiding van de biobrandstof produktie uit mais en soyabonen moet nu gereguleerd worden omdat er nooit genoeg mais en soyabonen zijn voor dat kleine beetje olievervanging,het is een bodemloze put !!!!!! Alles zetten op de tweede generatie biobrandstoffen uit afval.

 • no-profile-image

  Denker . Tweede generatie brandstof uit afval, waar denk je dan aan??

 • no-profile-image

  Defensie in de USA heeft toch een giga order bio brandstof besteld van de 2e generatie .
  Daar moet Denker toch heel blij mee zijn (wie niet) ,jammer dat we je daar niet over horen.

 • no-profile-image

  Grof :Giga order ????,het is toch maar 0,04 van de brandstofbehoefte van het leger van de V.S. De tweede generatie biobrandstoffen zullen ook altijd heel miniem blijven.Het is eigenlijk alleen maar niet eetbare afvalstoffen voor dieren van de voedingsindustrie,bermmaaisel en mestvergisting.Gras telen voor vergisting komt ook in concurentie met voedsel.Zonnepanelen met daarnaast een dringende uitvinding van duurzame batterijen voor het opslaan van de opgewekte stroom dat heeft volgens mij de meeste toekomst.

 • no-profile-image

  Het is ook nooit goed,onthoud 1 ding ,ik krijg mn land niet geploegt met wat stroom uit een batterij.
  Dan teel ik mn eigen biodiesel wel T liefst 1e generatie.
  Als dat voedsel zo goedkoop blijft is dit een goede oplossing.

 • no-profile-image

  Grof; In de V.S.gebruiken de akkerbouwers diesel uit soyabonen voor hun traktors.Alleen de landbouwcooperaties maken er reclame voor biodiesel en ethanol en hebben daar ook pompen voor.De grote oliemaatschapijen maken helemaal geen reclame voor ethanol of biodiesel en hebben er ook geen speciale pompen voor,alleen het verplichte E 10 mengsel is er te koop 10% ethanol en 90% benzine.Neutrale mensen zeggen allemaal het is te veel mais en soyabonen voor te weinig biobrandstof.Zelfs de minister van landbouw is voor tweede generatie biobrandstoffen.Dit komt maar traag op gang de akkerbouwers zijn niet happig om hun maisstro naar de ethanolfabriek te brengen,omdat zij nu al een groot tekort hebben van organischestof door alleen kunstmest gebruik

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.