Home

Nieuws 261 x bekeken

LTO: motie mestverwerking komt te vroeg

Den Haag – De motie van de SP, PvdA en SGP om uitzonderingen te maken voor verplichte mestverwerking komt wat te vroeg. Dat zegt Mark Heijmans namens LTO.

De politici die afgelopen donderdag de motie indienden, vinden dat de verplichte mestverwerking de regionale afzet en kringlopen afremt. Ook leidt het volgens de Kamerleden tot een verhoging van het aantal vervoersbewegingen en administratieve lasten.

Volgens LTO komt deze motie te vroeg omdat er nog veel details over de uitwerking van het mestbeleid bepaald moeten worden. LTO snapt het voor bedrijven met een klein overschot niet wenselijk is om met een halve vrachtwagen mest het hele land door te rijden terwijl deze mest ook bij nabij gelegen akkerbouw bedrijven kan worden ondergebracht. ”Deze zaken zullen we de komende maanden bespreken in de verdere uitwerking van de plannen”, zegt Heijmans.

Belangrijke details die de komende maanden uitgewerkt zullen worden zijn de verschillen in aanpak per regio, de percentages mest die per sector en regio verwerkt moeten worden, de verschillen in mestsoorten, de definiëring van de term overschot en de administratieve en toetsing van het beleid.

Heijmans is zeer positief dat LTO de nadere invulling uiterlijk medio 2012 samen met de Nederlandse Vakbond Varkenshouders en staatssecretaris Bleker en Atsma duidelijk heeft. ”Er ligt een goed plan op tafel en ik ben zeer positief dat de sector en de overheid hier uitkomen. Daar heeft een motie verder weinig invloed op”, aldus Heijmans.

Of registreer je om te kunnen reageren.