Home

Nieuws 249 x bekeken 1 reactie

LTO Gelderland blij met verkleinde natuurdoelstelling

Arnhem – De planologische schaduwwerking van ongeveer 6.000 hectare natuur in Gelderland komt te vervallen. Dat betekent voor verschillende bedrijven in de provincie dat ze nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden krijgen.

Dat is het gevolg van een voorlopig akkoord over de kaart Ecologische Hoofdstructuur (EHS), dat is overeengekomen tussen de provincie, waterschappen en natuur-, landbouw- en landschapsorganisaties.

Provinciaal bestuurder Peter Schrijver van LTO Noord Gelderland zegt het akkoord te waarderen. ”Voor meerdere bedrijven, zowel in de melkveehouderij als in de intensieve veehouderij, betekent dit dat er weer ontwikkelingsmogelijkheden komen.”

Schrijver tekent wel aan dat het gaat om planologische schaduwwerking en niet over de milieubeperkingen.

De betrokken partijen zullen in de komende maanden verder werken aan een nadere uitwerking van van het akkoord, waarbij onder meer ook gekeken wordt naar mogelijkheden om via kavelruil de landbouwstructuur te verbeteren.

De EHS in Gelderland wordt ongeveer 6.000 hectare minder groot dan was voorgenomen, zo blijkt uit het plan. Volgens de provincie worden ook met de bijgestelde doelstellingen de internationale en nationale doelen gehaald.

Eén reactie

  • no-profile-image

    m.de jonge

    het beperken van de ecologische hoofdstructuur met 6000 ha is een goede zaak omdat het belang van de ecologische hoofd structuur zwaar wordt overschat .In deze tijd van bezuinigingen zouden meer van dergelijke overbodige natuuraankopen achterwege kunnen blijven

Of registreer je om te kunnen reageren.