Home

Nieuws 544 x bekeken 23 reacties

Kamer wil ontheffing verplichte mestverwerking

Den Haag – De Tweede Kamer wil dat veehouders die de mest van hun bedrijf binnen een straal van 30 kilometer kunnen afzetten, niet aan de verplichte mestverwerking hoeven doen.

Een Kamermeerderheid stemde in met een motie die werd ingediend door de fracties van SP, PvdA en SGP. De politici vinden dat de verplichte mestverwerking de regionale afzet en kringlopen afremt. Ook leidt het volgens de Kamerleden tot een verhoging van het aantal vervoersbewegingen en administratieve lasten.

Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw is fel tegen het voorstel. ”Dit is de bijl aan de wortel van het nieuwe mestbeleid. Wij lopen hiermee het grote risico dat de nieuwe mestverwerking niet tot stand komt”, reageert Bleker. Hij spreekt van een heel onverstandige motie.

In het huidige voorstel voor het nieuwe mestbeleid moeten alle veebedrijven die meer mineralen produceren dan ze op het eigen bedrijf kunnen plaatsen, meedoen met verplichte mestverking. Ze moeten dan een deel van het mineralenoverschot verwerken of exporteren. De percentages verplichte mestafzet zijn nog niet vastgesteld. Deze hangen onder andere af van de diersoort en de veedichtheid in de regio.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Zit je midden in een groot akkerbouw gebied en dan zou je je eigen mest niet kwijt kunnen aan je buurman. Te zot voor woorden.

 • no-profile-image

  Dat sp en pvda deze motie indienen moet boeren minstens aan het denken zetten. Waarschijnlijk gaan groen links, pvdd en d'66 ook nog mee. Zij hebben belang bij mislukken van mestverwaarding, krimp vd veestapel is de volgende stap. Ben benieuwd of veehouders die dan mest af kunnen zetten binnen 30km tegen die tijd van krimp gevrijwaard worden, en helemaal niet benieuwd wat mestafzet dan wel niet moet gaan kosten.
  Korte termijn politiek of juist strategische lange termijn?

 • no-profile-image

  Daar had boeren bedrog organisatie niet opgerekend.

 • no-profile-image

  Daar had boeren bedrog organisatie niet opgerekend.

 • no-profile-image

  Daar had boeren bedrog organisatie niet opgerekend.

 • no-profile-image

  Daar had boeren bedrog organisatie niet opgerekend.

 • no-profile-image

  Daar had boeren bedrog organisatie niet opgerekend.

 • no-profile-image

  Daar had boeren bedrog organisatie niet opgerekend.

 • no-profile-image

  Daar had boeren bedrog organisatie niet opgerekend.

 • no-profile-image

  Boerenbedrogorganisatie heeft al bij de NMV aan de bel getrokken, Hamstra. Of ze dit voorstel maar snel in wilden trekken, want het scheelt ze natuurlijk behoorlijk in de inkomsten. LTO was al bang voor partijen die dit voorstel zouden steunen.

 • no-profile-image

  a hamstra

  Welke organisatie bedoel je de NVV, LTO,of het ministerie EL&I ?

  ze hebben alledrie een handtekening onder het nieuwe plan gezet

 • no-profile-image

  Pas op , Pas op , Pas Op want ik meen te weten dat deze motie een groot voordeel is voor de voorzitter van de NVV en de voorzitster van de LTO. Hoe het met de leden ofwel de achterban van deze twee voorzitters van belangengroepen afloopt zal die voorzitters een zorg zijn. Die gaan ook doodgewoon voor eigenbelang. Overigens ben ik het niet eens met de kritiek op de reakties van A. Hamstra. Hij reageerd wel veel , maar in mijn beleving kan ik zijn reakties goed plaatsen. ZLTO en LTO en NVV dienen doodgewoon voor het belang van / en voor de leden te gaan en ook daar heb ik mijn twijfels over zoals men momenteel bezig is. Niet het belang van die grote agro-industrie dient voorop te gaan , waar inderdaad ZLTO veel belang in heeft maar het belang van de achterban ofwel de leden/gezinsbedrijven dient dominerend te zijn

 • no-profile-image

  a boer

  Jammer dat er nu al allerlei uitzonderingen worden verzonnen. Dit betekent dat het mest beleid weer allerlei lekken gaat krijgen.
  M.a.w. de mestverwerking komt niet van de grond; een een verplichte krimp van de veestapel wordt een feit.
  De veehouder welke in de buurt zijn mest kwijt kan goed... Maar laat hij zijn verplicht deel wat hij moet verwerken overdragen aan een veehouder die meer verwerkt dan verplicht. (lees financieel compenseren.) De veehouder met afzet op land kan op het land dan de mest nog goedkoper weg; omdat de veehouder op afstand de mest verwerkt en dus geen concurrent is van de betreffende veehouder. Kortom een marktwerking waarin iedereen onderaan de streep beter van wordt.

 • no-profile-image

  Beste mensen we zitten overal op te katten, laten we nu eens afwachten of Bleker bij de europeese regering de verwerkte mest onder de kunstmestnorm kan krijgen . Dat geeft veel lucht, dat betekend dat de mest uit een mestscheider een verwerkt product word ,en dus de dunne mest kunstmest is zodat er 350kg N .
  /ha mag worden gebruikt , dat is 40% meer als derogatie zodat we derogatie niet meer nodig hebben , en we niet meer aan die regels zijn gebonden. We kunnen 40% meer mest van eigen productie benutten. De meeste koeboeren hoeven dan niet meer af te voeren.
  De droge mest kan in de stal als strooisel gebruikt worden, tevens bij evt. overschot kan dit als vaste mest bij een akkerbouwer of een vergister worden aangeboden. Voor mijn gevoel is dit voorstel meer waard dan menigeen denkt, dus laten we eerst deze uitkomst eens afwachten .

 • no-profile-image

  beste dekker, mest uit een mestscheider word nooit een kunstmestvervanger, daar is een extra bewerking ( osmose) voor nodig, dus derogatie blijft nodig. Bleker moet nog wel ruimte krijgen in Brussel om deze bewerkte dunne fractie als kunstmestvervanger ingevoerd te krijgen, tot 2014 is er alleen nog toestemming voor"pilots". Er wordt wel door lto getrokken aan een hogere derogatie voor dunne fractie uit een mestscheider als je dat bedoelt.( of is dit ook weer boerenbedrog hamstra en kritische lezer?)

 • no-profile-image

  Politiek: wat jij meent te weten? Dat annechien ten have ( niet voorzitster van lto,maar vd vakgroep varkenshouderij) in groningen tussen de akkerbouwers woont en persoonlijk misschien dan wel voordeel van deze motie zou kunnen hebben kan zijn. Annechien maakt in deze echter de dienst niet uit.
  Voor Wyno Zwanenburg van de NVV geld in ieder geval het tegenovergestelde. In beiden heb ík echter het volste vertrouwen als het gaat om integriteit en staan voor de zaak waarvoor zij ingehuurd zijn. Hun eigenbelang in deze is gelijk aan het belang van de achterban, dat is nl. over 10 jaar nog boer zijn.

 • no-profile-image

  Ik denk niet dat je het boerenbedrog kunt noemen, Verstraten. De beste mensen van de LTO snappen gewoon niet zo veel. Je kunt wel het idee hebben dat je goede dingen doet door het oplossen van een denkbeeldig probleem, maar je zou natuurlijk eerst eens kunnen kijken of er wel een probleem is. De tekorten bij akkerbouwers en extensieve bedrijven, de saldi bij intensieve bedrijven en de minasgaten waar we al jaren mee te maken hebben, zeggen genoeg. Afgezien van de financiële consequenties die deze waanzin voor veel bedrijven heeft, houden we met z'n allen wel een probleem in stand waarbij boeren zelf de grootste aanhangers zijn. Als de LTO werkelijk een belangenbehartiger was, dan had zij al lang bij een ECHT wetenschappelijk instituut (dus niet Wageningen) uit laten zoeken in welke verhouding we anorganische, plantaardige en dierlijke mineralen moeten rekenen. Dan zou nl blijken dat er helemaal geen probleem is. We hebben immers bij mest te maken met allerlei chemische processen en omzettingen. LTO blijft echter liever achter de nitwitten van het landbouwministerie aanhobbelen, waardoor boeren voorlopig nog wel even blijven zitten met hoge, volstrekt onnodige kosten, zoals de afgelopen jaren met de mestafzet het geval is geweest en zoals met de mestverwerking ook weer het geval zal zijn. Ook dit is weer een blamage!! Maar goed, kennelijk willen boeren dit graag.

 • no-profile-image

  Aan een dood varken/koe /kip wordt meer verdiend dan aan een levend dier vanwege de monopolie die rendac had op dit gebied ( ZLTO belang dus ) Hopenlijk komt hier dus verandering in. Als het zodalijk ook zo gaat met het mestprobleem voor zover er natuurlijk echt een probleem is , zoals kritische lezer zegd , dat de monopolie ligt bij LTO en de productschappen dan is het weer een stap terug in plaats van vooruit. Gelukkig worden de produktschappen opgeheven ( hoop ik ) en is er minder ruimte voor de achterkamertjesgesprekken. Regelgeving dient gelijk voor het gehele land te zijn. Vergelijk het met hondebelasting. Voor de hond op het boerenerf behoor je ook gewoon te betalen , evenveel dus als voor de hond in de stad , of gaan we daar ook een uitzondering voor maken van b.v. een k.m. om het boerenerf.

 • no-profile-image

  Verstraten , je hebt gelijk niet Annechien maakt de dienst uit. Zover ik er ken , heeft die wel goede bedoelingen. Maar boeren bedrog organisatie (Z)L.T.O)

 • no-profile-image

  Verstaten . Over 10 jaar nog boer zijn , Dat is een goede vraag
  Wat wel vast staat is hoeveel, boerenbedrog de afgelopen 10 jaar er kapot heeft gemaakt. Boeren /slachterijen. veevoederfabrieken Frietfabrieken, Ei erfabrieken
  Mechanisatiebedrijven. Foeragehandelaren . veehandelaren,veemarkten. Enz.Enz. . Wie heeft de regering dan wel aangestuurd ?????, De boze wereld .roodkapje of toch de Multinationals van (Z).L.T.O. Hoe hebben de MULTINATIOALS van u
  die Miljarden dan verdiend . En boeren minder en minder. 7 dagen per week ploeteren de boeren voor hun zakken vullende bestuurdes.Die 80 % van de markt beheersen.!! Zonder invloed op de prijzen??? 80% van de agrarische markt beheersen en het niet voor elkaar krijgen, dat er een stabiele in komen is voor de boeren.???

 • no-profile-image

  @Hamstra,
  Verdiep je eens in de zaak en kom tot de conclusie dat LTO Noord geen enkel financieel belang heeft in welke multinational dan ook. Dit is een zaak van de ZLTO en zal het ook altijd blijven
  Leer mij die zuiderlingen kennen.

 • no-profile-image

  Beste Verstraten waar kan ik vinden welke be/verwerking mest moet ondergaan om in de kunstmest acseptatie valt , het zal toch niet alleen bij osmose zijn, dat kan toch niet waar zijn omdat er in principe toch bij osmose geen amoniak N in nitraat N veranderd , of heb ik dat mis ,graag uw reactie.

 • no-profile-image

  Hamstra, al vanaf maart toen ik voor het eerst op dit forum kwam confronteerd u de bezoekers van dit forum met uw emoties tegen ZLTO. In al die tijd hebt u echter geen enkel inzicht gegeven in de reden van uw emoties.

  ZLTO is belangenbehartiger en tegelijk eigenaar van een aantal grote ondernemingen. Bij ons in oost Nederland hadden we vroeger de standsorganisatie ABTB. Die heeft in zijn bestaan ook een aantal coöperaties en ondernemingen opgericht die later zijn afgesplitst. Sommige splitsingen hebben al plaats gevonden voor de oorlog. Als boer in oost Nederland ben ik dus gewend aan gescheiden taken. De situatie bij ZLTO is dus ook voor mij vreemd.
  Tegelijk heb ik echter nooit vernomen dat dit bij ZLTO tot conflicterende belangen heeft geleid.
  Dit kan dus nooit de reden zijn van uw emoties.

  Het valt mij op dat u uw emoties tegen ZLTO probeerd te rechtvaardigen met allerlei beschuldigingen die kant nog wal raken. Zoals in uw laatste reactie.

  Al negen maanden vraagd u aandacht voor uw emoties tegen ZLTO zonder dat u enig inzicht geeft in de reden hiervan.
  Dit irriteerd.

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.