Home

Nieuws 320 x bekeken

Ciolos: geen ruimte voor andere vergroening GLB

Brussel – Er komt geen ruimte voor lidstaten om een eigen invulling te geven aan de vergroening in de voorstellen voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Dat maakte EU-landbouwcommissaris Dacian Ciolos gisteren duidelijk in Brussel tijdens een bijeenkomst voor landbouwjournalisten.

Ciolos noemde vergroening van het landbouwbeleid een cruciaal onderdeel in de voorstellen voor het nieuwe GLB dat op 1 januari 2014 in werking moet treden. Hij toonde zich absoluut niet bereid om te tornen aan dat onderdeel en om landen ruimte te geven voor een eigen invulling, zoals staatsecretaris Bleker in Nederland wil.

In de zogenoemde eerste pijler, waaronder de directe inkomenssteun voor boeren valt, wordt 30 procent van het budget ingehouden en alleen aan boeren uitbetaald als ze voldoen aan drie voorwaarden voor vergroening: instandhouding van blijvend grasland, verplichte rotatie van akkerbouwgewassen en het instellen van ecologische zones op 7 procent van de oppervlakte exclusief blijvend grasland. Met name dat laatste onderdeel van de voorstellen heeft tot een storm van kritiek geleid in de EU, los van de verdeling van het GLB-budget, waar vrijwel alle landen ook ontevreden over zijn.

Volgens Ciolos is er op ”veel bedrijven wel wat land dat niet wordt gebruikt” om te voldoen aan de 7 procent ecologische zones. Ook is het volgens Ciolos mogelijk om daarvoor ruimte te creëren door de oppervlakte van bestaande landschapselementen mee te tellen. Dat zei hij in antwoord op vragen vanuit Ierland waar, net als in Nederland, alle niet beteelbare oppervlakte met soms veel moeite uit de perceelsregistratie is gefilterd. In feite kan Dienst Regelingen over een paar jaar aan de slag met een nieuwe aanpassing van de perceelsregistratie om alle weggestreepte grond weer op te nemen.

Overigens was niet te verwachten dat Ciolos nu al toe zou geven op een voor hem cruciaal onderdeel van het nieuwe GLB. De onderhandelingen over de voorstellen zijn amper begonnen. De financiering van het GLB is bovendien nog niet zeker nu de eurocrisis eerst opgelost moet worden. Verwacht wordt dat pas begin 2013 het nieuwe GLB definitief in de steigers staat.

Duidelijk is ook dat Nederland er in de onderhandelingen nog veel aanpassingen door moet krijgen om op de gewenste uitkomst te komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.