Home

Nieuws 346 x bekeken

Atsma: mestverwerking onder Crisis- en Herstelwet

Den Haag – Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu wil de vergunningverlening van mestverwerkingsinstallaties onder de Crisis- en Herstelwet laten vallen.

Dat zegt hij tijdens het debat in de Tweede Kamer over het nieuwe mestbeleid.  Meerdere Kamerleden wezen tijdens het debat op het feit dat boeren actief bezig zijn met de realisatie van mestverwerking, maar dat veel projecten stranden of vertraging oplopen door de langzame vergunningsverlening.

Atsma zegt dat hij mestverwerking ziet als een project van nationaal belang, waarmee het onder de Crisis- en Herstelwet kan vallen. Via deze wet kan de vergunningsverlening versnellen, omdat de vergunning bij alle vergunningsverleners tegelijk kan worden aangevraagd in plaats van achter elkaar. Ook de inzagetermijnen van de verschillende benodigde vergunningen wordt gelijkgetrokken, waarmee tijdwinst is te boeken. Ook geldt bij de Crisis- en Herstelwet dat er doorzettingsmacht is van het Rijk. Als bijvoorbeeld waterschap en provincie akkoord zijn met een vergunning, maar de gemeente niet, dan kan het Rijk besluiten om haar doorzettingsmacht in te zetten en de vergunning alsnog afgeven.

Tijdens het mestdebat uit  Esmé Wiegman van de Christenunie haar zorgen om het ontstaan van megamestverwerkinginstallaties met veel transportbewegingen. Atsma wijst erop dat in de eerste plaats de provincies en gemeenten verantwoordelijk zijn voor vergunningverlening voor mestverwerkingsinstallaties. ”We zullen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinicaal Overleg (IPO) in overleg gaan om afspraken te maken over de inpassing van mestverwerkingsinitiatieven”, aldus Atsma.

Of registreer je om te kunnen reageren.