Home

Nieuws 302 x bekeken

VNG bang voor schadeclaims door moratorium megastallen

Den Haag – Gemeenten vrezen schadeclaims en juridische procedures als zij gedwongen worden zich nog veel langer te houden aan het moratorium op megastallen.

Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) wil dat lagere overheden niet meewerken aan bestemmingsplanwijzigingen voor grote stallen tot na de publicatie van een onderzoek naar de gezondheidseffecten daarvan. Die studie verschijnt over een jaar. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) betwijfelt of het mogelijk en wenselijk is om zo lang dergelijke ontwikkelingen in alle gevallen tegen te houden.

”Als een gemeente een verzoek tot een bestemmingsplanwijziging weigert, moet zij daar een goede reden voor hebben”, zegt VNG-beleidsmedewerker Rona Helder. ”Zonder weigeringsgrond kan iemand een schadeclaim indienen, of naar de rechter stappen.” Daarnaast leidt het moratorium volgens Helder tot de onwenselijke situatie dat in sommige gevallen oude stallen niet kunnen worden vervangen door nieuwe, of verbeteringen op het gebied van bijvoorbeeld dierenwelzijn achterwege blijven.

Het beleid rondom megastallen is één van de kritiekpunten, die de VNG heeft vervat in een open brief aan Bleker over zijn toekomstvisie op de veehouderij. Hoewel de vereniging de plannen op hoofdlijnen steunt, signaleert zij veel losse eindjes. Zo missen de gemeenten duidelijke beoordelingskaders op het gebied van gezondheid en ammoniakuitstoot. Zij dringen aan op snelle invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof.

De VNG is evenmin te spreken over het feit dat er geen bestuurlijk overleg met Bleker over deze visie heeft plaatsgehad. Ondanks herhaaldelijk aandringen van de vereniging is het niet tot een afspraak gekomen. Donderdag debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretaris over dit onderwerp.

Of registreer je om te kunnen reageren.