Home

Nieuws 409 x bekeken

Uniform fust voor bollen

Wageningen - In een door het Productschap Tuinbouw gefinancierd project in samenwerking met KAVB, Anthos, CNB, Container Centralen, Bekuplast, Twinpack, enkele telers en exporteurs en PPO is gezocht naar een 40 x 60 cm, inklapbaar retourfust met goede ventilatie-eigenschappen. Het resultaat van de zoektocht is de Utilysys bak waarvan mag worden verwacht dat deze op termijn een het huidige fust gedeeltelijk of geheel zal vervangen.

In de keten van teler tot eindafnemer kan de kwaliteit van bloembollen en vaste planten flink achteruitgaan. Door de vele schakels in de keten worden de producten vaak overgestort. Dat storten veroorzaakt verwonding, stress en een verhoogde ademhaling, met als gevolg een grotere ziektegevoeligheid en een toegenomen vocht- en warmteproductie. Na een aantal weken neemt ook het gewicht van de producten af. Bij gebruik van een uniform fust hoeft in de keten nauwelijks nog overgestort te worden. In eerder onderzoek door LEI en PPO (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) is vastgesteld dat hierdoor per jaar op sectorniveau 5 miljoen euro per jaar bespaard wordt door logistieke voordelen. Door het voorkómen van enkele procenten uitval kan de besparing wel 20 miljoen euro per jaar bedragen.

Om uitval door ziekten te voorkomen is het ook van belang dat bollen en planten goed drogen. Een uniform fust moet over goede ventilatie-eigenschappen beschikken om vocht en schadelijke gassen af te voeren. Over de ventilatie-eigenschappen van verschillende fusttypen bestaan in het vak veel opvattingen.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.