Home

Nieuws 231 x bekeken

’Primaire sector moet weer meer waardering krijgen’

Den Haag – De waardering voor de primaire sector moet terugkomen. Dat zegt Henri Kool, directeur dierlijke agroketens en dierenwelzijn van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

”Een agro-grootmacht zonder primaire producenten is een klok zonder klepel”, zegt Kool in reactie op het onderzoek van het LEI naar de toekomst van de Nederlandse agrosector. Kool zegt dat hiervoor een gezamenlijke aanpak in de keten noodzakelijk is.

In het onderzoek concludeert Het LEI dat de agrarische sector naar 2025 steeds meer tegen milieugrenzen en grenzen van maatschappelijke acceptatie aanlopen. Voor de plantaardige sectoren en de grondgebonden veehouderij zijn de verwachtingen gunstiger dan voor de varkenshouderij. ”Een krimp van de varkenshouderij is onvermijdelijk”, zegt onderzoeker Petera Berkhout van het LEI.

Kool benadrukt dat de wereld snel is veranderd. ”We hebben te maken met mondige burgers die via sociale media snel en veel te weeg kunnen brengen. Daarnaast zie je dat bedrijven zelf met verduurzaming aan de slag gaan”, aldus Kool. ”Ontwikkelingen en veranderingen kunnen snel gaan, maar gelukkig hebben we als Nederlandse agroketen wel een paar zekerheden: Nederland heeft een krachtige, efficiënte agroketen. Daarnaast ligt Nederland in een vruchtbare delta, aan de toegangspoort tot Europa. Nederland heeft de wereld veel te bieden uit eigen kracht, we hebben veel kennis op het gebied van voedselproductie en waterbeheer.”

Kool is positief over het Pact van Den Bosch, waarin de hele keten afspraken heeft gemaakt over duurzaam geproduceerd vlees. ”Het is heel belangrijk dat dit tot stand komt. De lat in Brussel ligt niet op het niveau waar we die in Nederland graag zouden willen. Als overheid kunnen we de lat niet hoger leggen, dan zouden we alle ondernemers het land uit jagen. Daarom is het van groot belang dat de sector deze verduurzaming zelf oppakt”, aldus Kool.

Of registreer je om te kunnen reageren.