Home

Nieuws 203 x bekeken

Landelijke regiegroep verduurzaming op komst

Den Bosch – De kans is groot dat er een landelijke regiegroep Van Doorn komt om de verduurzaming van de intensieve veehouderij te versnellen.

De provincie Brabant is bezig met de uitrol en de uitwerking van de conclusies van de Commissie van Doorn. Het streven is om te komen tot een landelijke uitrol. Dat bevestigt een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant.

Op 24 november komt staatssecretaris Henk Bleker met zijn beleidsvisie voor de intensieve veehouderij en zijn reactie op de conclusies van de commissies Van Doorn en Alders. ”Wij hopen dat Bleker de adviezen van Van Doorn overneemt”, aldus de woordvoerder van de provincie. ”Volgens ons geeft Van Doorn voor een belangrijk deel de antwoorden waar Alders om vraagt.”

Alders vindt dat de overheid duidelijke doelen en randvoorwaarden moet stellen waaraan de intensieve veehouderij op termijn moet voldoen. De overheid moet vervolgens ook handhavend optreden.

Van Doorn heeft in zijn rapport gepleit voor een regiegroep die de verduurzaming van de sector gaat begeleiden en aanzwengelen. Hij heeft van verschillende kanten de vraag gekregen om de in te stellen regiegroep te gaan leiden. ”Maar de formele vraag moet nog komen”, aldus de oud-topman van Vion tijdens de Nevedi-bijeenkomst waar hij donderdag sprak.

Secretaris Henk Boelrijk van de vakgroep varkenshouderij van LTO wijst op de initiatieven die er al lopen in de sector. Boelrijk: ”Voor wat betreft mest zijn er al lijnen uitgezet door de staatssecretaris. Op het gebied van antibiotica is er al een structuur en is er in feite al wel regie.” Volgens Boelrijk zijn er verder niet veel nieuwe initiatieven nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.