Home

Nieuws 264 x bekeken

'Deelakkoord WTO vrijwel uitgesloten'

Baarn – Het is vrijwel uitgesloten dat bij de ministeriële WTO-conferentie in december een deelakkoord over handelsliberalisering wordt gesloten, zoals directeur generaal van de WTO Pascal Lamy wil. Landen eisen wisselgeld en erkennen pas een akkoord op één dossier als een akkoord over alle dossiers is gesloten. Dat heeft de Nederlandse landbouwraad bij de WTO Pieter Gooren gezegd tijdens de AGD Topconferentie.

Volgens de diplomaat kunnen de lidstaten zich beter richten op hervorming van het afhandelingssysteem bij handelsconflicten. Gooren vindt dat het belang van de WTO onvoldoende wordt onderkend. Er is volgens hem een te grote focus op een groot wereldhandelsverdrag, de zogeheten Doha Ronde die nu alweer twaalf jaar duurt.

In belangrijke mate gaan de onderhandelingen hiervoor volgens Gooren in op de problemen van vijftien jaar geleden terwijl de oplossingen waarover landen het eens zijn tien jaar geleden relevanter waren dan nu. Dat het niet tot een akkoord komt, ligt volgens Gooren deels aan de speciale positie van ontwikkelingslanden. Landen mogen zichzelf als ontwikkelingsland definiëren, en het machtige China doet dat, met conflicten tot gevolg.

Europa, en Nederland in het bijzonder, heeft echter volgens Gooren enorm baat bij een op regels gebaseerd handelssysteem. ”De regels bieden opener grenzen en vooral voorspelbaarheid.”

Gooren erkent dat de manier waarop handelsconflicten nu worden afgewikkeld tijdrovend en onbevredigend is. ”Landen zouden vaker met de WTO in het achterhoofd met elkaar, dus buiten de WTO om, tot een akkoord moeten komen. Tegelijk zou de afwikkeling van een conflict veel sneller moeten geschieden. Landen moeten vervolgens daadwerkelijk conclusies verbinden aan uitspraken van panels.”

Gooren zei ook dat Nederlandse en Europese bedrijven nog nauwelijks posities hebben ingenomen in de opkomende economieën. Slechts 4 procent van de Nederlandse uitvoer gaat naar Brazilië, Rusland, India of China. ”Dat leert ons twee dingen. De uitvoer naar deze landen is nog te gering en Nederlandse bedrijven moeten gaan bewegen. Daarnaast leert het ons dat de handel met deze landen bij elkaar kleiner is dan onze handel met Italië. Ik moet er dus niet aan denken dat de Eurozone uit elkaar klapt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.