Home

Nieuws 232 x bekeken 1 reactie

DR moet sneller uitbetalen

Den Haag – Dienst Regelingen moet bedrijfstoeslagen sneller uitbetalen en geen correcties van perceelsgrenzen meer toepassen binnen een bandbreedte van 2 procent. Dat adviseren oud-Kamerlid Piet Blauw en accountant Marco Korff in hun verbeterplan met als titel ’DR tot uw Dienst’.

Staatsecretaris van landbouw Henk Bleker laat weten de verbeteringen op hoofdlijnen zoveel mogelijk in te voeren vanaf volgend jaar.

Zo wil Bleker het advies al overnemen om kwalitatief betere luchtfoto’s te gaan gebruiken, zodat de kans op meetfouten afneemt. ”Dienst Regelingen (DR) moet een adequate, klantvriendelijke en efficiënte uitvoeringsorganisatie worden”, schrijft hij als reactie aan de Tweede Kamer. Onder meer betalingsproblemen en het debacle rondom perceelsregistratie bij DR was aanleiding voor de bewindsman om met een verbeterplan te komen.

Het advies biedt volgens de staatssecretaris goede aanknopingspunten om de werkprocessen van DR en de relatie met de landbouwsector te verbeteren.

Naast het perceelsregister is de trage uitbetaling van de bedrijfstoeslag voor ondernemers een doorn in het oog. Juist een tijdige betaling komt de relatie tussen DR en de boer ten goede. Blauw en Korff adviseren daarom om ’alle energie’ te richten op maximale uitbetaling voor Kerst. Alleen in jaren met uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij wijziging van het beleid, moet DR werken met voorschotten. DR is dit jaar ook al begonnen met snellere uitbetaling van de toeslag.

Om eerder over te gaan tot uitbetaling van de bedrijfstoeslag is het advies om boeren de mogelijkheid te geven om hun gegevens voor de Gecombineerde Opgave eerder aan te melden. Bleker vindt dit een goed advies, maar is gehouden aan de EU-verordening. Hierin staat dat de openstelling zes weken is.

Om de controlelast bij DR te verminderen gaat DR vanaf volgend jaar al eerder beginnen met administratieve controles. Voorheen werd gewacht tot sluitingsdatum 15 mei.

Vanaf volgend jaar maakt Bleker ook werk om de afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures te verbeteren. Zo moet de directie van DR meer betrokken worden bij de uitvoering en moet er een goed kwaliteitssysteem komen dat waakt over tijdige en correcte afhandeling van bezwaarzaken.

Eén reactie

  • no-profile-image

    jakobus

    al jaren is 15 mei de deadline voor de landbouw........wanneer komt er een deadline voor DR...???

Of registreer je om te kunnen reageren.