Home

Nieuws 513 x bekeken

Cultuurgrondvrijstelling geldt niet voor erfverharding

Grond die dient tot erfverharding en de grond die in gebruik is voor het lossen van suikerbieten valt buiten de cultuurgrondvrijstelling.

De uitspraak van rechtbank Hof Den Bosch is kort samengevat de volgende:

Een agrariër is eigenaar en gebruiker van agrarische bedrijfsgebouwen en een bedrijfswoning. De onroerende zaken hebben een oppervlakte van 490.742 m². De heffingsambtenaar neemt bij het bepalen van de WOZ-waarde 2008 een oppervlakte van 483.776 m² op in de zogeheten cultuurgrondvrijstelling waaronder 800 m² erfverharding. De overige grond met een oppervlakte van 6.966 m² bestaat uit ondergrond woning, ondergrond kassen en grond bij niet-woning.

In geschil is hoeveel grond bij het bepalen van de WOZ-waarde van het geheel moet worden opgenomen in de cultuurgrondvrijstelling. Rechtbank Breda verklaart het beroep van de agrariër gegrond en verlaagt de WOZ-waarde van € 716.000 naar € 636.000. In hoger beroep stelt de heffingsambtenaar dat de erfverharding ten onrechte in de cultuurgrondvrijstelling is opgenomen.

Hof Den Bosch oordeelt dat de grond die dient tot erfverharding en de grond die in gebruik is voor het lossen van suikerbieten buiten de cultuurgrondvrijstelling valt. Deze grond heeft namelijk niet primair de functie gewassen te voeden en te doen groeien ten behoeve van de land- of bosbouw (HR 24 september 1997, nr. 31 953).

Het hof oordeelt verder dat de heffingsambtenaar bij het bepalen van de WOZ-waarde geen, dan wel onvoldoende, rekening heeft gehouden met de slechte staat van de onroerende zaak en de komst van een tweede industrieterrein in de omgeving. Het hof sluit zich aan bij de waarde zoals de rechtbank die heeft vastgesteld. Het hoger beroep van de heffingsambtenaar wordt ongegrond verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.