Home

Nieuws 235 x bekeken

Ciolos: instemming met basis nieuwe GLB

Brussel – Eurocommissaris Dacian Ciolos is ondanks de vele kritieken op zijn voorstel voor het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid positief over de eerste bijeenkomst met het Europese Parlement en de Europese Raad over het nieuwe GLB.

”Ik heb veel inhoudelijke aandachtspunten gehoord, maar ik heb geen bezwaren gehoord over de wijze waarop we het willen aanpakken. Ik hoor niemand zeggen dat ze af willen van vergroening, directe betalingen en marktmaatregelen”, aldus Ciolos. Hij vindt dit een goede basis om het debat over het landbouwbeleid voor 2014.

Ciolos benadrukte dat het erg moeilijk is om de taart goed te verdelen over alle lidstaten. ”Natuurlijk zal dit leiden tot teleurstellingen, maar dat kan bijna niet anders met zoveel lidstaten”, aldus de Eurocommissaris.

Ciolos kreeg veel kritiek op de directe inkomenssteun en de verdeling daarvan over en in de lidstaten. ”We hebben het zo flexibel mogelijk gemaakt. Lidstaten mogen zelf bepalen of ze het land als één regio zien, of indelen in verschillende regio’s, omdat de omstandigheden sterk verschillen.” Ciolos verwees met de kritieken over de verdelingen per lidstaat naar de complexiteit van deze verdeling. ”Kijk eens niet alleen naar de directe steun aan de boeren, maar ook naar deze bedragen in verhouding tot het Bruto Nationaal Product van de verschillende landen. Dan zie je hoe complex dit is”, aldus Ciolos.

De Eurocommissaris kreeg ook veel kritiek op zijn vergroeningsplannen. Hij reageert hiermee dat hij heeft geprobeerd het zo eerlijk mogelijk te doen, mede door het te verdelen over de eerste en de tweede pijler. ”Ik hoor soms verhalen dat er land braak gelegd moet worden. Dat is niet zo. De maatregel van de 7 procent vergroening van een bedrijf moet juist een stimulans zijn om de braakliggende gronden ook te gebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld bomen om telen of blijvend grasland”, geeft Ciolos als voorbeeld.

Over de afschaffing van het suikerquotum wilde Ciolos niets zeggen. Veel lidstaten zijn tegen het voorstel om het suikerquotum af te schaffen. Ciolos hield zich op de vlakte. ”Er zijn hervormingen van de groente- en fruitsector, van de wijnsector, de zuivelsector en voor de olijfoliesector. Sommige sectoren moet je specifieker benaderen”, aldus de Eurocommissaris.
Ciolos riep het Europese Parlement en de Europese Raad van Ministers ook op om tempo te houden bij de verdere procedures. ”Boeren zijn niet alleen gebaat bij een helder beleid, maar ook bij snel duidelijkheid in het beleid. Bij uitstel van de besluitvorming zijn boeren niet gebaat”, aldus Ciolos.

Tijdens de bijeenkomst spraken vertegenwoordigers van alle lidstaten, in veel gevallen de landbouwminister. Namens Nederland voerde directeur-generaal Hans Hoogeveen van het ministerie van landbouw het woord. Hij wees erop dat het nieuwe GLB eerlijker en eenvoudiger moet. Ook pleite Hoogeveen voor meer flexibiliteit als het gaat om vergroening. ”Het moet niet alleen om groen gaan, maar ook om milieu, zoals bijvoorbeeld door betere stallen en andere innovaties.” Nederland pleit, net als Ierland, voor een keuzemenu waaruit lidstaten mogen kiezen voor het invullen van de vergroening.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.