Home

Nieuws 169 x bekeken

Boeren en tuinders zien vaker kredietvraag afgewezen

Voorburg – Ondernemers in de land- en tuinbouw zagen hun aanvragen voor bankleningen in 2010 in bijna 25 procent van de gevallen afgewezen.

In 2007, net voor de crisis, werd nog maar 7 procent van de aanvragen afgewezen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De cijfers lijken in tegenspraak met commentaar van de grootste agrarische financier in Nederland, de Rabobank. Het uitstaande krediet van de Rabobank in de Nederlandse primaire agrarische sector is in 2010 met 100 miljoen euro gedaald. De Rabobank verklaart de daling vooral uit een kleinere kredietvraag vanuit de sector.

Het CBS deed in 2007 en 2010 onderzoek onder alle MKB-bedrijven, waarvan zo’n 10 procent actief is in de land- en tuinbouw. Hoewel de cijfers uit verschillende sectoren niet zijn uitgesplitst, gaan de statistici er vanuit dat de cijfers direct toepasbaar zijn op de agrarische sector.

De sector is vooral aanwezig in economische krimpregio’s, terwijl de glastuinbouw en varkenshouderij kampen met slechte prijzen. Het CBS denkt daarom dat in de agrarische sector het percentage afwijzingen mogelijk nog hoger ligt.

Nederlandse bedrijven kloppen volgens het CBS vaker dan hun Europese collega’s aan bij de bank voor een lening. Alleen in Bulgarije, Ierland en Letland wordt een aanvraag vaker niet gehonoreerd. In Duitsland werd in 2010 slechts 10 procent van de leningaanvragen niet gehonoreerd terwijl in België MKB’ers in 5 procent van de gevallen nul op het rekest kregen.

Banken wijzen leningen volgens een enquête van het CBS vooral af vanwege de slechte kredietwaardigheid van bedrijven, een gebrek aan eigen kapitaal en onvoldoende onderpand.

Of registreer je om te kunnen reageren.