Home

Nieuws 170 x bekeken

Atsma: waterschappen buitengewoon waardevol

Den Haag - De waterschappen zijn als functionele democratie een buitengewoon waardevol orgaan dat onmisbaar is in Nederland. Dat zegt staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu tijdens de behandeling van de begroting van zijn ministerie.

“Ik ga heel ver in mijn verdediging van de waterschappen. Ik zou het zeer betreuren als de Kamer de waterschappen als niet meer noodzakelijk beoordeelt”, aldus Atsma. Vorige week kwam D66-kamerlid Gerard Schouw met een voorstel om de waterschappen op te heffen. Zijn motie haalde geen meerderheid, ondanks dat de politieke steun voor de waterschappen beperkt is. Op basis van de verkiezingsprogramma’s van politiek partijen is er een meerderheid voor opheffen van de waterschappen.

Atsma benadrukt dat de vooronderstelde bezuinigingen bij het plaatsen van de waterschappen onder de provincies absoluut niet gehaald zullen worden.“ Sterker, de rekening van een zodanig besluit zou wel eens eenzijdig bij het Rijk kunnen komen te liggen. Wij hebben immers heel recent een bestuursakkoord op hoofdlijnen gesloten over water waarbij de komende jaren op jaarbasis ongeveer 750 miljoen euro kan worden bespaard. Dat geld hoeft niet meer door de belastingbetaler te worden opgebracht”, aldus Atsma.

De staatssecretaris is fel tegenstander van het voorstel de waterschappen in de huidige vorm af te schaffen. “Dan moet er een heel nieuwe discussie worden gevoerd over de financiering van onder andere het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dan weet ik één ding zeker, namelijk dat de rekening eenzijdig bij het Rijk wordt neergelegd. Dat is niet verstandig”, aldus Atsma, die vorige week een voorstel presenteerde voor indirecte verkiezingen van de waterschappen. Dit is onderdeel van het regeerakkoord.

Of registreer je om te kunnen reageren.