Home

Nieuws 230 x bekeken

Toeslag boer daalt 8 procent

Brussel – De inkomenstoeslagen voor Nederlandse boeren worden de komende jaren met 7 tot 8 procent per hectare verlaagd.

Dat volgt uit het door eurocommissaris Dacian Ciolos gepresenteerde voorstel voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in de periode 2014-2020.

Uiterlijk in 2020 moeten alle Europese lidstaten een regionale hectarepremie hebben ingevoerd. Met name landen die een bovengemiddelde steun kennen, zullen daardoor worden benadeeld. Nederland keert nu zo’n 450 euro per hectare uit, op Malta na het hoogste bedrag van de EU. Straks wordt dat naar schatting net iets meer dan 400 euro. De nieuwe lidstaten profiteren hier juist van.

Als referentiejaar wordt 2014 gebruikt. Om dat dit tot landspeculatie kan leiden, komen alleen bedrijven in aanmerking voor de nieuwe hectarepremie die nu ook steun ontvangen.

Een belangrijk component van het nieuwe GLB is de vergroening van de inkomenssteun. Aan 30 procent van de bedrijfstoeslagen worden extra eisen gesteld op het gebied van natuur en milieu. Bedrijven met meer dan 3 hectare zijn straks verplicht minstens drie gewassen te verbouwen. Daarnaast moet 7 procent van de grond worden gereserveerd voor onder meer landschapselementen. Ook komen er eisen voor permanent grasland.

Deze voorwaarden komen bovenop de criteria van de cross compliance. Boeren die zich niet aan de nieuwe eisen willen of kunnen houden, krijgen te maken met een korting op hun steun. Afhankelijk van de aard van de overtreding kan deze meer dan 30 procent belopen. In de vergroeningsvoorstellen zijn geen voorzieningen opgenomen voor specifiek Nederlandse wensen zoals weidegang en precisielandbouw.

Ciolos ontkent dat deze aanpassing van het toeslagenstelsel leidt tot meer bureaucratie en controles. Integendeel, hij betoogt dat het GLB straks eenvoudiger is.

Ook komt er steun voor jonge boeren (2 procent van nationaal budget), blijft de mogelijkheid voor gekoppelde steun overeind (5 tot 10 procent) en worden ’top-ups’ gegeven voor handicapgebieden (5 procent). De maximale steun per bedrijf is 300.000 euro.

Lees meer...

Of registreer je om te kunnen reageren.