Home

Nieuws 177 x bekeken

Productschap zuivel: kabinetsstandpunt onvolledig

Zoetermeer – Ook het Productschap Zuivel vindt het onterecht dat het kabinet arbeid, duurzaam ondernemen en innovatie niet als aandachtspunt voor de productschappen nieuwe stijl heeft benoemt.

CNV-vertegenwoordiger Bart Bruggeman noemde het kabinetsstandpunt op dit punt ondoordacht. ”Als het standpunt op het punt van arbeid zo blijft, dan ligt voor de vakbeweging de vraag op tafel of het verstandig is zitting te blijven nemen in de productschapsbesturen.

FrieslandCampina directievoorzitter ’t Hart wees er op dat het ook niet strookt met het kabinetsbeleid rond de topsectoren.

Of registreer je om te kunnen reageren.