Home

Nieuws 233 x bekeken

Plannen ontpoldering Noordwaard aangepast

Den Haag – De plannen van het kabinet om de Noordwaard bij Werkendam te ontpolderen, worden op enkele punten aangepast. De Raad van State heeft dit woensdag beslist.

ZLTO en een groep bewoners van Werkendam hadden bezwaar gemaakt tegen de plannen. Ze vinden dat onvoldoende rekening wordt gehouden met hun belangen. De Raad van State vindt dat de minister van Infrastructuur en Milieu het plan op enkele onderdelen beter moet motiveren of moet aanpassen.

Het gaat dan onder meer om de regeling voor het aantal slaapplaatsen in bed-en-breakfast-accomodaties en de bouwhoogteregeling voor de nieuwbouw van woningen op terpen in de Noordwaard. Daarvoor is een termijn van vier maanden gegeven. Naar verwachting zal het kabinet in januari 2012 een begin maken met het ontpolderen van het grootste gedeelte van de Noordwaard.

De ontpoldering van de Noordwaard is een van de meer dan dertig maatregelen van het programma Ruimte voor de Rivier. Dit landelijke programma beschermt het Nederlandse rivierengebied tegen hoogwater. Het kabinet wil bij Werkendam op een aantal plekken de dijken verlagen, zodat water vanuit de Merwede de polder kan instromen. Het plan levert hiermee een bijdrage aan een waterstandverlaging van zo’n 30 centimeter bij Gorinchem.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.