Home

Nieuws 358 x bekeken

NMV: geen mestverwerking korte afstand

Ingen – Mest die binnen een straal van 30 kilometer kan worden afgezet, moet worden gevrijwaard van de plicht tot mestverwerking.

Dit vindt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). Dit bevordert volgens de bond het sluiten van kringlopen en voorkomt dat onnodig mest door het land wordt getransporteerd.

De NMV reageert hiermee op de voorstellen voor het toekomstig mestbeleid, zoals deze door staatssecretaris Bleker (EL&I) zijn gedaan.

Een voorbeeld van een gesloten kringloop is volgens de NMV het afvoeren van mest naar een akkerbouwer waarvan maïs wordt afgenomen.

De mestverwerking zal zich naar de mening van de bond moeten concentreren in de overschotgebieden.

Of registreer je om te kunnen reageren.