Home

Nieuws 207 x bekeken

Ieren vrezen nieuwe bezuinigingen

Dublin – De Ierse boerenbond IFA heeft minister van landbouw Simon Coveney dringend gevraagd niet zo maar toe te geven aan de geëiste bezuinigingen op zijn begroting. Volgens de IFA wordt van landbouw veel grotere offers gevraagd dan van andere ministeries.

”Dat zou betekenen dat de boerengezinnen dubbel worden getroffen: minder steun en hogere belastingen”, zegt voorzitter John Bryan: ”De overheid zal moeten bezuinigen. Maar de werkelijkheid is dat de bezuinigingen die worden voorgesteld voor landbouw, die voor andere ministeries ver overschrijden. Het zou volstrekt onaanvaardbaar zijn als de minister bereid is die bezuinigingen te vinden door de boereninkomens direct te raken met het schrappen van steunregelingen.”

Volgens Bryan moet Coveney zijn collega’s voorhouden dat er grenzen zijn aan het op een verantwoorde manier bezuinigen.

De IFA wijst erop dat de boeren ook in vorige begrotingen al forse klappen hebben gekregen. Zo zijn regelingen als de steun voor achtergebleven gebieden en voor zoogkoeien geschrapt of drastisch ingekrompen, is de premie voor bosaanplant verdwenen en is er ook geen steunregeling meer voor vervroegde pensionering van boeren.

Bryan: ”Elk van die bezuinigingen heeft directe gevolgen gehad voor het inkomen van de boeren die vorig jaar gemiddeld nog maar achttienduizend euro hebben verdiend, de helft van het gemiddelde in de Ierse industrie.”

Of registreer je om te kunnen reageren.