Home

Nieuws 216 x bekeken

Delfland verlaagt tarieven

Delft - Het waterschap Delfland verlaagt volgend jaar het tarief voor agrarisch ondernemers.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft een voorstel gedaan om de tarieven voor volgend jaar aan te passen. Volgens het waterschap zijn de tarieven voor agrariërs in Delfland relatief hoog vergeleken met andere waterschappen. Het tarief voor een veeteeltbedrijf wordt per hectare € 119,11. Dat was in 2011 € 142, 25. Ook het belastingtarief voor openbare landwegen gaat omlaag van bijna 295 euro per hectare naar ruim 238 euro per hectare.

Voor andere categorieën, waaronder natuurterreinen en bedrijfspanden, gaan de tarieven omhoog.
Het waterschap bezuinigt 18 miljoen euro op de exploitatie, ondermeer door het aantal arbeidsplaatsen te verminderen. Met de aanpassing van de tarieven loopt Delfland vooruit op een aanpassing van het belastingstelsel in 2013 door het rijk.

LTO Noord zegt dat de aanpassing van het tarief het gevolg is van een intensieve lobby van LTO Nederland en de waterschapsbestuurders van de categorie onbebouwd. LTO Noord heeft procedures aangespannen tegen de hoge waterlasten in Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en Waterschap Zuiderzeeland. Daar is al drie jaar sprake van te hoge lasten door een verkeerde de kostentoedeling. De getroffen agrariërs hebben met succes bezwaar aangetekend tegen de aanslag watersysteemheffing 2009 daar waar het een disproportionele lastenverzwaring betrof ten opzichte van het heffingsjaar 2008. De kostentoedeling wordt in 2013 aangepast.

Of registreer je om te kunnen reageren.