Home

Nieuws 189 x bekeken

Voorraad hardfruit; Verschillen worden kleiner

Naarmate het seizoen vordert, verschilt de voorraad appels en peren steeds minder met het vorige seizoen. Dat blijkt uit de jongste voorraadcijfers van de World Apple and Pear Association.

Maar de mate waarin dat gebeurt loopt per ras en per land uiteen. Zo is de Belgische perenvoorraad alweer groter dan vorig jaar.

Voorraad Elstar 40% kleiner

De voorraden appels in Noord-West Europa is een kwart kleiner dan vorig jaar. Maar in de hele Europese Unie is het verschil 12%. Dat is ook terug te zien in het sortiment. De Europese voorraad Elstar is 40% kleiner. Daartegenover staan iets grotere voorraden Gala en Fuji. De gehele voorraden van Jonagold, Jonagored en Red Jonaprince is 35% kleiner dan vorig jaar. Maar hierin zit ook een verschuiving ten koste van de heldere en standaard Jonagold. De voorraad donkere types is minder dan een kwart kleiner dan vorig jaar.

Nog iets minder Conference
De voorraad Conference is over heel Europa beschouwd 8% kleiner dan vorig jaar. Dat kleine verschil wordt mede veroorzaakt door de relatief grote voorraden in België. Daar lagen aan het begin van deze maand 5% meer peren in de cellen. In Spanje is dat positieve verschil zelfs 40%. Dat zal de export naar het Iberisch schiereiland ongetwijfeld bemoeilijken.

In Italië, Europa’s grootste perenproducent, ligt 30% minder peren opgeslagen. Van Abate Fetel, dat grotendeels in dit land wordt geteeld, waren de voorraden begin deze maand 23% kleiner. Maar de afzet verloopt zo traag dat het verschil over enkele weken waarschijnlijk nihil is. Hieruit valt af te leiden dat de voorraad Conference in dit land meer dan 30% minder groot is dan een jaar geleden.

Foto

agd.media

Of registreer je om te kunnen reageren.