Home

Nieuws 222 x bekeken

Veel aluminium in bodem bij Moerdijk

In het gebied ten noorden van Moerdijk zijn in de grond sterk verhoogde concentraties aluminium gevonden, meldt de NOS.

De omroep gaf opdracht tot het onderzoek bij milieuadviesbureau BK. Het RIVM gaf het gebied eerder vrij. Op sommige plaatsen is de concentratie alumium vijf keer zo groot als normaal. Ofschoon deze concentratie niet schadelijk is voor de volksgezondheid, pleiten door NOS geraadpleegde deskundigen voor meer onderzoek.

Op vijf meetpunten (drie in de Hoeksche Waard, één in de Alblasserwaard en één in Nieuw-Vennep) zijn op verschillende diepten bodemmonsters genomen. Op een meetpunt in de Mariapolder, dichtbij Strijensas, is op 30 tot 50 centimeter diepte 54.000 milligram aluminium aangetroffen, terwijl 10.000 milligram landelijk normaal is. Volgens de NOS wijzen de waarden erop dat het aluminium door de regen al behoorlijk is doorgespoeld.

Het RIVM betwist niet de gevonden waarden, maar vindt dat de conclusie van BK Groep niet klopt. Het RIVM stelt dat er geen relatie te leggen is tussen de gevonden waarden en de brand bij Chemie Pack.

Volgens RIVM-onderzoeker Erik Lebret zijn de waarden ook niet abnormaal voor kleigrond. Het feit dat het aluminium gevonden is op een diepte van 30 tot 50 centimeter wijst er volgens hem juist op dat de stof al heel lang in de grond zit, omdat kleigrond uiterst langzaam doorspoelt. Lebret vindt extra onderzoek in het gebied dan ook niet nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.