Home

Nieuws 238 x bekeken

VWA: groente rond Moerdijk niet verontreinigd

Den Haag - De Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) heeft geen verontreiniging aangetroffen in monsters van groenten direct rondom Moerdijk. Eerder gaf de VWA al aan dat groenten van buiten de tien kilometer grens schoon waren.

De uitkomsten volgen drie weken na de brand bij Chemie-Pack.
In de meeste monsters binnen die tien kilometergrens konden lood, cadmium en kwik niet worden aangetoond, blijkt uit het VWA-rapport dat is opgesteld op basis van TNO-onderzoek. Voor lood in koolsoorten geldt een Europese norm van 0,3 mg/kg en in prei een norm van 0,1 mg/kg. Deze wordt in geen van de monsters overschreden.
Voor cadmium bestaat een productnorm van 0,1 mg/kg in prei en 0,05 mg/kg in spruiten en kool. Ook deze norm wordt in geen van de monsters overschreden. Voor kwik is geen norm in groente.

Gehaltes aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) waren iets hoger in boerenkool, maar dat is gebruikelijk voor deze groentesoort. De som voor de PAK’s was in alle spruitjes en ook de savooiekool laag. Er zijn geen EU-normen voor PAK’s in groentes.

Alleen in boerenkool konden sommige dioxines worden teruggevonden maar altijd in lage gehaltes. Er is geen EU-norm voor dioxines in groentes maar er wordt wel een actiegrens gehanteerd, maar ook die limiet wordt niet overschreden.

In het rapport staat een tabel met uitkomsten van bijna veertig monsters spruiten. Ook deed de VWA onderzoek naar zes groene-koolmonsters en vijf boerenkoolmonsters plus een preimonster.

Of registreer je om te kunnen reageren.