Home

Nieuws 204 x bekeken

Schapenhouders negeerden advies Moerdijk-brand

Moerdijk - Een aantal schapenhouders ten noorden van Moerdijk heeft het advies in de wind geslagen om dieren binnen te halen.

Dat staat in het jongste advies over de gevolgen van de Moerdijkbrand. De veehouders moeten er rekening mee houden dat de dieren als gevolg van de brand te hoge dioxinegehaltes in het lichaam hebben.

In een advies van de Voedsel en Waren Autoriteit aan de regionale autoriteiten staat dat overleg nodig is met de schapenhouders en de sector om te bekijken of nadere stappen moeten worden ondernomen. In het gebied binnen 10 kilometer van de brand is sprake geweest van licht verhoogde dioxinegehalten in grasland. Daardoor bestaat de kans dat de producten van schapen (vlees of melk) te veel dioxinen bevatten. De betrokken veehouders "kunnen producten van hun schapen dan niet in de handel brengen tenzij zij zich ervan vergewist hebben dat deze producten aan de wettelijke eisen voldoen", aldus de VWA.

De VWA blijft bij het advies om vee vooralsnog op stal te houden. De verwachting is dat de dioxinegehalten in gras afnemen, als het gras weer groeit. Dan zal weiden niet meer leiden tot verhoogde dioxinegehalten in producten van dierlijke oorsprong.

Of registreer je om te kunnen reageren.