Home

Nieuws 273 x bekeken

'Perspectief landbouw EU redelijk'

Brussel - Het perspectief voor de Europese agrarische sector op de middellange termijn is nog altijd redelijk goed.

Dat blijkt uit een nieuwe studie van DG Agri, het landbouwdepartement van de Europese Commissie. De onderzoekers verwachten een geleidelijke, zij het bescheiden groei van het agrarisch inkomen per arbeidskracht in de EU, met zo’n 20 procent in 2020 ten opzichte van het gemiddelde inkomen in 2005-2009.

De inkomensgroei in de Oost-Europese lidstaten is met 45 procent een stuk forser dan de 10 procent in het Westen. Dat komt met name door hogere subsidies en omdat in Oost-Europa het aantal mensen dat in de sector werkt sterker afneemt. Aangetekend moet worden dat het gaat om gemiddelden; tussen individuele bedrijven kunnen grote verschillen bestaan. Bovendien zijn de berekeningen gebaseerd op tal van aannames, over de ontwikkeling van vraag en aanbod, weer en klimaat; de studie gaat uit van het huidige EU-landbouwbeleid, en loopt niet vooruit op de uitkomsten van handelsoverleg.

Wat de verschillende sectoren betreft zijn de vooruitzichten over het algemeen positief, met enkele kanttekeningen. In de zuivel wordt de opgaande lijn voortgezet; de EU-melkproductie komt in 2020 bijna 4 procent hoger uit dan in 2009. Hoogwaardige producten als kaas en verse zuivelproducten doen het beter dan een bulkproduct als magere melkpoeder.

In de vleessector verwacht DG Agri een stijging van de productie van varkens- en pluimveevlees met elk 7 procent, terwijl de productie van rund- en kalfsvlees en schapen- en geitenvlees daalt, met respectievelijk 7 en 11 procent. Ook de graansector staat een gematigde groei te wachten, mede door de verplichte bijmenging van biobrandstoffen en de opkomende biomassa-industrie.

Of registreer je om te kunnen reageren.