Home

Nieuws 190 x bekeken

PT: schade wegvallen markt door onzekerheid grootst

Zoetermeer – Groentetelers rondom Moerdijk, maar ook daarbuiten, lijden forse schade door het uitblijven van informatie door de overheid over veiligheid van product. Zo is de export van spruiten stilgevallen en vragen afnemers verklaringen van veiligheid.

Volgens het Productschap Tuinbouw (PT) is de schade door onzekerheid vele malen hoger dan de directe schade van telers in het getroffen gebied.

Het PT heeft minister Edtith Schippers een brief gestuurd, waarin het namens de tuinbouworganisaties vraagt om een duidelijk advies voor telers in de getroffen gebieden. ”Voor voedselveiligheid is de bevoegde autoriteit in Nederland de VWA en niet het BOT-mi (deskundigenteam dat adviezen verstrekt bij milieu-incidenten) of voorzitters van de veiligheidsregio. Er moet een duidelijk advies komen van de VWA als bevoegde autoriteit”, schrijft het schap.

Het steekt het PT dat er alleen duidelijke adviezen zijn voor gewassen in de zone bovenwinds tot 10 kilometer en niet voor de rest van het effectgebied. Dat wekt de schijn dat er geen maatregelen nodig zijn en producten veilig zouden zijn. Afzetorganisaties en afnemers hebben eigen verschillende gebieden aangewezen waarbinnen product wordt tegengehouden.

Of registreer je om te kunnen reageren.