Home

Nieuws 237 x bekeken

LTO Noord: boer moet waterpeil bepalen

Drachten - De keuze voor een hoger zomerpeil moet bij de boer liggen en niet bij het waterschap. Dat vindt LTO Noord Friesland.

“De onderlinge verschillen tussen agrarische ondernemingen zijn zo groot en divers dat de hoogte van een zomerpeil alleen kan worden gekozen op ondernemingsniveau”, vindt Geart Kooistra, voorzitter LTO Noord Friesland. De organisatie voorziet dat het kostentechnisch ook aantrekkelijk is om de boer te laten kiezen, omdat het waterschap moet investeren om het peil te verhogen.

Hogere zomerpeilen brengen voor de agrarische bedrijfsvoering risico met zich mee, met name op minder draagkrachtige gronden. Uit praktijkproeven blijkt dat bij veel neerslag de koeien binnen moeten blijven en de voederwinning en gewaskwaliteit negatief worden beïnvloed. Daarnaast kan peilverhoging een verhoogd risico vormen op infectie met leverbot.

LTO Noord is kritisch over de bewering van CLM dat de uitstoot van broeikasgassen uit het Friese veengrond bij verhoging van het zomerpeil met 35 procent afneemt. “Andere deskundigen denken hier anders over”, aldus LTO Noord, die vindt dat het rapport niet geschikt is om beleid op te funderen.

De komende tijd zullen naast het Algemeen Bestuur van het waterschap, ook Provinciale Staten zich nog uitspreken over de keuze voor hogere zomerpeilen.

Of registreer je om te kunnen reageren.