Home

Nieuws 223 x bekeken

Gelderland bereikt akkoord over nieuw stikstofbeleid

Arnhem - Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben, in overleg met landbouw- en natuurorganisaties, een akkoord bereikt over een nieuw stikstofbeleid. Het akkoord wordt op 20 januari ondertekend door de betrokken partijen.

Kern van het akkoord is dat alleen bedrijven die stikstof uitstoten boven een bepaalde drempelwaarde voortaan een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet moeten hebben. De overige bedrijven kunnen volstaan met een melding.

LTO Noord schat dat circa 80 procent van de bedrijven voortaan geen Nb-wetvergunning meer nodig heeft. De overige 20 procent moet aan voorwaarden voldoen om de stikstofbelasting op nabijgelegen natuur te beperken.

Dat kan door uitstootbeperkende maatregelen te nemen, zoals luchtwassers, of door rechten te verwerven van andere (stoppende) bedrijven. Hiervoor wordt een salderingsbank opgericht.
Ook bedrijven die voldoende grond hebben om hun koeien 120 dagen per jaar zes uur per dag in de wei te laten lopen mogen zonder salderen uitbreiden.

Volgens LTO gaat het bij de 20 procent vooral om grotere veehouderijen, die dichtbij een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied liggen, en die geen emissiearme stallen hebben.
In hoeverre het Gelderse stikstofkader in lijn is met het nationale stikstofbeleid is onduidelijk. “Ik ga ervan uit dat het is overlegd met het rijk”, zegt Tjerk Elzinga, secretaris van de Gelderse afdeling van LTO Noord. “Bovendien is de provincie het bevoegd gezag als het gaat om het afgeven van NB-vergunning gaat.”

LTO Noord stelt dat het Gelderse stikstofbeleid “een stuk gunstiger” is dan dat in Brabant en Overijssel. Volgens Elzinga is het verschil vooral dat in Gelderland de meeste bedrijven zijn vrijgesteld van een Nbwet-vergunning, en dat stallen niet hoeven te voldoen aan de modernste techniek.
LTO Noord wil nu dat het kader ook zo snel mogelijk wordt ingevoerd; de provincie wil het eerst vastleggen in een verordening, maar LTO vreest daardoor vertraging met een jaar. Bovendien zou de overheid de bedrijven met de hoogste uitstoot moeten helpen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.