Home

Nieuws 205 x bekeken

Geld voor selectie op emissie-arm melkvee

Zoetermeer/Arnhem - Emissie-arme koeien zijn een van de volgende doelen waar de melkveehouderij zich op richt.

Dit blijkt uit een onderzoeksvoorstel van het Productschap Zuivel in samenwerking met fokkerij-organisatie CRV en Wageningen UR Livestock Research.

Het plan van het project is om in eerste instantie fokwaarden te ontwikkelen voor een betere voerefficiëntie en vervolgens voor een lage methaanemissie en een grotere stikstofefficiëntie. Als hier eenmaal betrouwbare indicatoren voor zijn ontwikkeld, moet het mogelijk zijn om te selecteren op emissie-arme koeien, die weinig methaan, lachgas en ammoniak produceren.

Voor het project is in eerste instantie een bedrag van 225.000 euro gebudgetteerd, waarvan 195.000 euro moet worden opgebracht door het Productschap Zuivel en 30.000 door fokkerij-organisatie CRV. Deze organisatie legt echter geen geld in, maar mensuren en fokwaarden.
Voor het onderzoek is genetische informatie nodig van duizenden koeien. Die is volgens Wageningen UR en CRV niet in Nederland alleen te vinden. Daarom wordt ook contact gezocht met onderzoekers en veeverbeteringsorganisaties in Ierland, Denemarken, Australië en Nieuw Zeeland. Aangenomen wordt dat ook in deze landen behoefte bestaat aan informatie over en selectie op emissie-arm vee.

Voor de melkveehouderij kan selectie op emissie-arme koeien groei van de sector mogelijk blijven maken, terwijl de kosten goed in de hand zijn te houden. Het bespaart veehouders kostbare milieu-investeringen.

Of registreer je om te kunnen reageren.