Home

Nieuws 274 x bekeken

Boer krijgt vaak gelijk bij veldinspectie

Den Haag - Aanpassing van perceelsgrenzen door Dienst Regelingen (DR) veroorzaakte veel heisa. Hectares grond verdwenen, maar een veldinspectie aanvragen heeft succes.

Dienst Regelingen (DR) controleerde in 2009 alle percelen van boeren. Met hulp van het kadaster moest de dienst alle 500.000 percelen opnieuw begrenzen, onder meer aan de hand van luchtfoto’s uit 2008 en 2009. De aanpassing moest van de Europese Commissie. De perceelsregistratie veroorzaakte veel heisa, want prompt ‘verloren’ grondeigenaren stukken grond. Via het DR-Loket, voorheen Het LNV-Loket, konden boeren hun gelijk halen. Kwamen ze er niet uit, dan was het laatste redmiddel een veldinspectie door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

Uit gegevens van DR blijkt dat bij vijf veldinspecties vier ervan gunstig uitpakken voor de boer. Bij één veldinspectie vond de grondeigenaar dat de grenzen van twee percelen niet klopten. Na meting ter plekke bleek de oppervlakte te voldoen aan de meting van DR. Bij de andere vier bleek dat de vaststelling van de oppervlakte door DR verkeerd was.

In drie gevallen ging de uitvoeringsorganisatie uit van een kavelpad dat er niet meer was. Op de luchtfoto waren de paden nog te zien, maar ter plekke constateerden de VWA-controleurs dat het pad beteelbaar was.

Bij de vierde veldinspectie, waarbij DR de grenzen moest aanpassen, ging het om twee percelen die na meting groter bleken te zijn dan eerst vastgesteld. Ook moesten de controleurs checken of het werkelijk ging om 23 veenweidepercelen, want dan mag de grondeigenaar de perceelsgrens leggen op de grens van land en water. Dit resulteert in een groter beteelbare oppervlakte. Het bleek inderdaad te gaan om percelen in het veenweidegebied.

Volgens het ministerie van ELI zijn er nog 19 knelgevallen door problemen met het perceelsregister. In 17 was daarvoor veldonderzoek nodig.

Boerderij

Of registreer je om te kunnen reageren.