Home

Nieuws 181 x bekeken

Bleker: middelengebruik leidt niet tot gezondheidsschade

Den Haag – Er is geen reden voor een moratorium op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Dat zegt staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren).

Volgens Ouwehand mogen er geen nieuwe middelen worden toegelaten zolang de effecten van het gebruik op omwonenden buiten beschouwing worden gelaten. Dit criterium maakt namelijk geen deel uit van de beoordelingsprocedures van het CTGB.

Bleker stelt dat er geen reden tot zorg is. Alle bevolkingsonderzoeken wijzen volgens hem uit dat het effect van het middelengebruik op omwonenden op zijn hoogst verwaarloosbaar klein is; vaak is er zelfs geen enkel effect meetbaar. Een moratorium op de toelating van middelen vindt hij daarom niet nodig.

Ouwehand stelde haar vragen naar aanleiding van een uitzending van Zembla. Daarin stelden deskundigen dat mensen die in de buurt van agrarische bedrijven wonen gezondheidsschade kunnen oplopen als gevolg van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Nieuwe Europese regels eisen van de EU-lidstaten dat zij vanaf juni ook op dit criterium toetsen.

Overigens ziet de Partij voor de Dieren af van een eerder aangekondigd spoeddebat over dit onderwerp.

Of registreer je om te kunnen reageren.