Home

Nieuws 163 x bekeken 2 reacties

Afspraak gewasbescherming grotendeels gehaald

Den Haag – De plantaardige sectoren zijn er voor een groot deel in geslaagd de doelen voor de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen te halen.

De glastuinbouw en de boomteelt zullen nog extra zeilen moeten bijzetten om emissies te beperken, zegt beleidsadviseur Jaap van Wenum van LTO Nederland.

In het convenant gewasbescherming dat liep vanaf maart 2003 tot 31 december 2010, is afgesproken dat de milieudruk van gewasbeschermingsmiddelen moet afnemen met 95 procent ten opzichte van het gebruik in 1998.

Het Planbureau voor de Leefomgeving bekijkt in hoeverre de sectoren daarin geslaagd zijn in een evaluatie, die dit najaar zal verschijnen. Van Wenum zegt dat het convenant een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vermindering van het gebruik. Maar dat betekent niet dat de inspanningen nu achterwege kunnen blijven. In de boomkwekerij en de glastuinbouw kunnen emissies verder beperkt worden, terwijl ook de puntemissies op bedrijven in de akkerbouw en vollegrondsteelten nog minder kunnen worden.

"De drift hebben we goed in de vingers. Drift levert nu nog maar een kleine bijdrage aan de emissies", zegt Van Wenum. LTO hoopt dat er nieuwe innovatieve middelen komen, die nog verder bijdragen aan de vermindering van uitstoot. Verder moet de geïntegreerde teelt nog verder ontwikkeld worden, zegt Van Wenum.

De discussie zal de komende periode onder meer gaan over de beslisboom water, die Nederland extra bovenop de Europese regelgeving legt, om vervuiling van oppervlaktewater tegen te gaan.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    De reductie van 95% betreft niet het gebruik van GBM maar de milieubelasting door GBM.
    Daarnaast wordt de reductie bepaald t.o.v 1998 ipv 1995.

    Vz Nefyto

  • no-profile-image

    @meerten smit. Dank voor de reactie - correctie inmiddels aangebracht.

Of registreer je om te kunnen reageren.