Home

Nieuws 255 x bekeken

Voedselvoorziening China in geding, zegt VN-rapporteur

Beijing - Door een daling van het landbouwareaal wordt het voor China steeds lastiger zichzelf te voeden.

Dat schrijft Olivier De Schutter, speciaal rapporteur over het recht op voeding voor de Verenigde Naties. Volgens De Schutter is sinds 1997 8,2 miljoen hectare landbouwgrond verloren gegaan door verstedelijking, herbebossing, natuurrampen en industrialisatie. China zal de productie per hectare moeten opvoeren of meer moeten importeren.

De Schutter reist voor de VN van 15 tot en met 24 december door China. Volgens De Schutter heeft China in de laatste 30 jaar opmerkelijke economische en sociale vooruitgang geboekt waardoor honderden miljoenen mensen uit de armoede zijn bevrijd. De voedselzekerheid is daardoor enorm verbeterd. De Schutter benadrukt dat de beschikbaarheid van voedsel en de toegankelijkheid van voedsel verschillende onderwerpen zijn.

De toegankelijkheid staat onder druk door de toenemende inkomenskloof tussen de stedelijke en plattelandsbevolking. Wanneer rekening wordt gehouden met de besteding van publieke fondsen ligt de levensstandaard van stedelingen nu bijna zes keer hoger. Volgens De Schutter verklaart de groeiende kloof waarom in de laatste decennia 144 miljoen mensen van het platteland naar de stad zijn gemigreerd.

“Educatie, gezondheidszorg, pensieoenen en basisuitkeringen worden op lokaal niveau verzorgd, maar lokale overheden hebben onvoldoende inkomsten alle taken die hen zijn toebedeeld uit te voeren.” Ze rekenen daarom vaak leges voor essentiële diensten. De centrale regering in Beijing moet volgens De Schutter zijn verantwoordelijkheid nemen.

Het recht op voedsel impliceert bovendien volgens De Schutter dat voedselsystemen duurzaam moeten zijn zodat het produceren voor de vraag van nu niet ten koste gaat van het vermogen aan de vraag van de toekomst te voldoen.Het wordt volgens De Schutter door een afname van het landbouwareaal en degradatie van gronden steeds lastiger de huidige agrarische productie op peil te houden. “Van alle gronden lijdt 37 procent aan landdegradatie,” aldus De Schutter. Per inwoner is 60 procent minder grond beschikbaar dan het wereldwijde gemiddelde.

“De recente stijging van de voedselprijzen kan een voorbode zijn voor wat in het verschiet ligt, en de voedselreserves die China aan heeft gelegd kunnen daarom van strategisch belang blijken in de toekomst,” aldus De schutter. “De huidige situatie moet China bemoedigen op te schuiven naar meer duurzame methoden van landbouwproductie, waarmee met succes is geëxperimenteerd in de provincie Yunnan.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.