Home

Nieuws 261 x bekeken

Verkoop BV clubrassen appels lijkt stap dichterbij

Buurmalsen - De gezamenlijke appelverkoop van clubrassen in een verkoop BV lijkt een stap dichterbij.

Volgens Johan van Haarlem, voorzitter van de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO), staat de verkoopbundeling op de eerstvolgende agenda van de Raad van Commissarissen van het nieuwe rassenbureau Inova Fruit. Daarin hebben de betrokken afzetorganisaties zitting.

Volgens Van Haarlem zijn de wettelijke mogelijkheden uitgekristalliseerd. De Raad van Commissarissen praat over 'ideeën hoe de verkoop BV het beste kan worden vormgegeven', stelt Van Haarlem. Of er definitieve voorstellen liggen of besluiten genomen worden, wil hij niet zeggen.
Volgens de NFO-voorzitter is er duidelijkheid over de haalbaarheid. Eerder stelde NFO dat het wachtte op aanpassing van Europese regels voor samenwerking. Nu lijkt dat geen beletsel. "Dat hangt af van de inrichting van de Verkoop BV en de voorwaarden. Dat is uitgezocht. Die kennis is aanwezig."

Of de verkoop binnen Inova Fruit zal plaatsvinden is niet bekend. Eerder pleitte fruitveiling Zuid-Limburg in Groenten en Fruit voor zo’n constructie. In de jongste nieuwsbrief laat Inova Fruit die mogelijkheid echter nadrukkelijk open. "Met enige regelmaat ontvangen wij vragen over de stand van zaken van de verkopen van de appels. Zolang de Verkoop BV nog niet is opgericht onder Inova Fruit is het niet mogelijk dat Inova Fruit zich daarover uitlaat."

Of registreer je om te kunnen reageren.