Home

Nieuws 229 x bekeken

RIVM: toename vee-MRSA stabiliseert

Bilthoven – Na een aantal jaren van toename is het aantal vee-gerelateerde MRSA-monsters in 2009 gestabiliseerd. Dat blijkt uit onderzoek van RIVM naar de types MRSA die zijn aangetroffen.

In 2009 stuurden de medisch microbiologische laboratoria 2.969 unieke MRSA-isolaten voor typering naar het RIVM. Dat is een toename van 10 procent ten opzichte van 2008.

Van deze typen behoren 1.245 isolaten (42 procent) tot de veegerelateerde MRSA-typen. Daarmee bleef het percentage vee-gerelateerde MRSA’s stabiel ten opzichte van vorig jaar.

Bijna driekwart van de mensen met vee-MRSA heeft een vragenlijst ingevuld. Hieruit blijkt dat 65 procent van de geïnfecteerden man is. Dit percentage is hoger dan bij niet-veegerelateerde MRSA, waarbij het in 51 procent van de gevallen om een man gaat.

Uit de enquête blijkt tevens dat vee-MRSA met 1 procent van de gevallen veel minder in verpleeghuizen voorkomt dan de niet-veegerelateerde ziekenhuisbacterie. Uit deze categorie werd 12 procent van de gevallen in het verpleeghuis aangetroffen.

Bij 70 procent van de vee-MRSA-dragers is er direct contact geweest met levende vleesvarkens of vleeskalveren. Bij de 30 procent waar dit niet het geval is, is sprake van contact met een besmet familielid of met andere diersoorten dan varkens en vleeskalveren. Het gaat in dit geval om paarden, geiten en pluimvee.

Of registreer je om te kunnen reageren.