Home

Nieuws 213 x bekeken

Oppositie hekelt terugdraaien kierbesluit Haringvliet

Den Haag – De hele linkse oppositie heeft zware kritiek op het voornemen van het kabinet om de sluizen van het Haringvliet niet op een kier te zetten.

De linkse fracties noemden in een Kamerdebat het niet doorgaan van het Kierbesluit niet acceptabel; Nederland schendt daarmee afspraken met ’bovenstroomse landen’ zoals Duitsland en Frankrijk, die al tientallen miljoenen euro’s hebben geïnvesteerd in visvriendelijke maatregelen.
Het ’Kierbesluit’ dateert van 2000, en beoogt vissoorten de mogelijkheid te geven om vanuit zee stroomopwaarts de grote rivieren op te zwemmen en vice versa.

Het nieuwe kabinet wil het Kierbesluit intrekken omdat het project sterk is vertraagd. Bovendien zou er te weinig draagvlak voor zijn in de regio en wordt het project duurder dan voorzien. De herziening krijgt de steun van de coalitiepartijen.

De komende maanden laat het kabinet onderzoeken wat de gevolgen zijn van het intrekken van het Kierbesluit, schreef staatssecretaris Joop Atsma (water) vorige week aan de Kamer. Daarbij gaat het onder meer om eventuele claims van andere landen en regionale overheden.

Enkele landen hebben per brief hun verontrusting over het kabinetsplan uitgesproken. De oppositie wil dat deze brieven openbaar worden; het kabinet beziet of dat kan. De provincie Zuid-Holland zou een claim van 3,5 miljoen euro overwegen.

Daarnaast kijkt het kabinet naar alternatieve routes voor vissoorten als de zalm, paling, spiering en fint, die zonder kier in de sluizen niet vanuit zee de rivieren op kunnen trekken.
CDA en PVV verzetten zich ook tegen de verzilting van het Volkerrak-Zoommeer, omdat die een bedreiging vormt voor de zoetwatervoorziening van agrariërs.

Of registreer je om te kunnen reageren.