Home

Nieuws 189 x bekeken 5 reacties

Nederlandse veehouders produceren weer te veel mest

Den Haag - De Nederlandse veehouderij heeft vorig jaar meer mest voortgebracht dan op grond van afspraken met Brussel was toegestaan.

Het is het tweede achtereenvolgende jaar dat dat gebeurt. In 2009 werd ongeveer 175 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke mest geproduceerd. Dat is 2 miljoen kilo meer (ruim 1 procent) dan toegestaan. Het jaar ervoor bedroeg de overschrijding nog iets meer, ongeveer 3 miljoen kilo. De eis hangt samen met de uitzondering op de Nitraatrichtlijn die Nederland is toegekend (derogatie); op grond daarvan mogen veehouders met veel grasland jaarlijks 250 in plaats van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest opbrengen per hectare grond. Een belangrijke voorwaarde daarbij van de Europese Commissie is dat de mestproductie (uitgedrukt in stikstof en fosfaat) niet boven het niveau van 2002 mag uitstijgen; voor fosfaat is dat de genoemde 173 miljoen kilo.

Staatssecretaris Henk Bleker (ELI) schrijft in een brief aan de Kamer dat hij de Commissie zal informeren over de nieuwe overschrijding. Dat deze lager is dan in 2008 noemt hij "bemoedigend".
Bleker verwacht veel van afspraken die LTO en veevoerorganisatie Nevedi maken om de fosforopname via het veevoer te verlagen. Deze afspraken, die al in 2011 zouden moeten ingaan, zouden leiden tot een afname van de fosfaatuitstoot met 10 miljoen kilo.

De Kamer debatteert vanmiddag met Bleker over het mestbeleid.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Daar gaan we weer, de 3-delige pakken en aktetassen komen weer eens bij elkaar. Jammer dat ze geen van allen weten waar ze het over hebben. Maar dat hangt vast samen met het kennisland dat we zijn.

 • no-profile-image

  Gerjo Kompier

  Wat een teleurstelling. Denk je na 2015 van diverse gebakkenluchtquota af te zijn, hangt er blijkbaar al enige tijd een mineralenquotum boven ons hoofd. De vraag is wie of welke sector krijgt t.z.t. welke hoeveelheid toegekend. En is dit landelijk maximum gelijk of kleiner dan de som van de gebruikruimtes van alle landbouwpercelen?

 • no-profile-image

  Wiebren

  Dit gaat over de mineralenproductie van de totale Nederlandse veestapel, dat in 2002 op 173 miljoen kg fosfaat lag. In 2009 en 2008 dus overschreden (ondanks dierrechten en quotum).
  De totale plaatsingsruimte aan mest in Nederland waar Gerjo naar vraagt bedraagt 140-150 miljoen kg en naar verwachting in 2015 125. Werk aan de winkel dus.

 • no-profile-image

  Wiebren, hebben we het dan over anorganische, plantaardige of dierlijke mineralen?

 • no-profile-image

  lto en de overheid zijn voor een melkquota uitbreiding gegaan met als gevolg meer mest, wanneer Siem-Jan de uitbreiding niet terug draait zal deze uitbreidings blunder van lto ten koste gaan van de dierhouderij

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.