Home

Nieuws 245 x bekeken

Maaibeleid verergerde wateroverlast Achterhoek

Doetinchem - Het maaibeleid van het Waterschap Rijn en IJssel heeft bijgedragen aan de wateroverlast in de Achterhoek die eind augustus ontstond.

Dat concludeert onderzoeksbureau KHV Lijn in water, in een onderzoek naar de wateroverlast. Of het waterschap met het ecologisch maaibeleid ook de wettelijke norm voor waterafvoer heeft overschreden is niet bekend. "Het nieuwe maaibeleid is nog niet getoetst aan de normen. Dat gaat in 2012 gebeuren, als ook de provinciale klimaateisen aan het waterbeleid bekend zijn", legt waarnemend dijkgraaf Jannie Lamberts uit. Dan zal ook bekeken worden of het maaibeleid bijgesteld moet worden.

KHV concludeert dat het watersysteem van Waterschap Rijn en IJssel voldoet aan de wettelijke normen en dat het waterschap op hoofdlijnen conform de procedures heeft gehandeld. "Het waterschap heeft alert en effectief opgetreden, al hebben ze in tegenstelling tot de veiligheidsregio het calamiteitenniveau niet opgeschaald. Wanneer dit wel was gebeurd, hadden misverstanden voorkomen kunnen worden. Het niet opschalen van het calamiteitenniveau heeft de effectiviteit van het waterschap niet belemmerd", concluderen de onderzoekers. Het watersysteem heeft volgens KHV voldoende capaciteit en wordt volgens de norm onderhouden. Volgens de normen is het aanvaardbaar als het risico bestaat dat bebouwd gebied eens in de honderd jaar, en agrarisch gebied eens in de tien jaar kampt met wateroverlast.

Uit het onderzoek blijkt dat het KNMI ten onrechte geen neerslagalarm heeft gegeven aan het waterschap. "Als dat er wel was geweest, hadden we iets meer voorbereidingen kunnen treffen, maar we hadden verder niet anders gehandeld", aldus Lamberts.

Tegen het waterschap zijn door boeren tientallen claims ingediend. Lamberts wil niet zeggen of het onderzoeksrapport gevolgen heeft voor deze claims.  "Dat is aan de juristen. Ik ben in ieder geval blij dat het Waterschap goed gehandeld heeft."

In augustus viel in de Achterhoek plaatselijk tot 140 mm regen. Hierdoor is ongeveer 300 hectare landbouwgrond onder water komen te staan.

Of registreer je om te kunnen reageren.