Home

Nieuws 238 x bekeken

Kamer wil gebied Oostvaardersplassen niet uitbreiden

Den Haag - Een krappe Kamermeerderheid van VVD, PVV en CDA wil niet dat natuurgebied de Oostvaardersplassen wordt uitgebreid met bosgebied de Hollandse Hout.

Evenmin willen deze partijen dat een wildwissel wordt gerealiseerd tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold. Ze zullen hierop per motie aandringen bij staatssecretaris Henk Bleker (ELI).

Die gaf gisteren in een Kamerdebat aan wel te voelen voor de gebiedsuitbreidingen, die de commissie-Gábor heeft voorgesteld om het leefgebied van de grote grazers in de Oostvaardersplassen te vergroten. Over de wildwissel zei Bleker nog te willen nadenken, hoewel hij er ”zeer terughoudend” tegenover staat. Een van de redenen is dat de wissel circa 20 miljoen euro gaat kosten.

In april, mei wil Bleker de Kamer een besluit voorleggen. Dan wil hij ook uitsluitsel geven over het waterbeheer en de mineralenhuishouding in het gebied, en de gevolgen die dat heeft voor nabij gevestigde boeren.

Bleker neemt de suggestie van Gábor over om over te gaan tot ’vroeg reactief beheer’ van de grote grazers. Dat betekent dat jaarlijks goed gekeken wordt naar de conditie van de dieren, de omstandigheden in het gebied en het weer. Staatsbosbeheer levert later deze maand een protocol hiervoor aan, dat Bleker in januari naar de Kamer stuurt.

Bleker zei te verwachten dat dan nog altijd 20 tot 30 procent van de dieren moet worden gedood. Dat betreft dan de verzwakte dieren. Maar Bleker vindt dat aanvaardbaarder dan de natuur op haar beloop laten, waarbij misschien wel de helft van de dieren het loodje legt.

De staatssecretaris heeft tevens een commissie ingesteld, die Staatsbosbeheer dwingende adviezen geeft over het beheer in het gebied. De commissie staat onder leiding van hoogleraar diergeneeskunde Henk Vaarkamp.

Het bijvoeren van de dieren of geboortebeperking via een prikpil wijst Bleker af als zijnde niet realistisch.

Christel Labee

Of registreer je om te kunnen reageren.