Home

Nieuws 287 x bekeken

Flevoland trekt eigen plan in Oostvaarderswold

De provincie Flevoland laat zich niets gelegen liggen aan de Tweede Kamer-motie, waarin staat dat planologische schaduwwerking van robuuste verbindingszones moet vervallen.

Provinciale Staten van Flevoland beslissen donderdag over de inpassing van het Oostvaarderswold en de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur. De Oostvaarderswold is de geplande rubuuste verbinding tussen de Oostvaardersplassen in de richting van de Veluwe.
Flevoland staat op het standpunt dat de Oostvaarderswold onlosmakelijk verbonden is met andere ontwikkelingen in de provincie. “Als de Oostvaarderwswold niet door mag gaan, staan allerlei ontwikkelingen stil, waarvoor natuurcompensatie nodig is”, aldus een woordvoerder.

Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw heeft al aangegeven dat hij daar geen cent rijksgeld voor wil uittrekken. De provincie staat op het standpunt dat de gemaakte afspraken tussen provincies en rijk nog overeind staan. “Het kabinet heeft een beleidsvoornemen. Zolang dat geen beleid is, gaan we door volgens de bestaande afspraken. Dat betekent ook dat ten behoeve van de Oostvaarderswold landbouwgrond aangekocht kan worden en dat - als de provincie donderdag akkoord gaat - de bestemming landbouwgrond verandert in natuur”, aldus de woordvoerder.

Het Oostvaarderswold is al onderwerp van overleg tussen staatssecretaris Bleker en gedeputeerde Anne Bliek van de provincie. Bleker en Bliek hebben afgesproken op korte termijn over de realisering van de Oostvaarderswold te praten. Dat gesprek maakt geen onderdeel uit van de voorgenomen herijking van de ecologische hoofdstructuur. Bleker heeft afgelopen maand met de provincies afgesproken de EHS-plannen voor het gehele land te herijken.

Of registreer je om te kunnen reageren.