Home

Nieuws 654 x bekeken

Advieskosten bij einde onderneming bij echtscheiding aftrekbaar

De advieskosten van de overname van de onderneming in verband met een echtscheiding zijn aftrekbaar van de winst.

Er is sprake van zakelijke kosten. De (advocaat)kosten komen in aftrek.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Amsterdam de volgende: Belanghebbende (X) en Y, zijn vrouw, exploiteren in firmaverband een manege. Door een ongeval raakt Y op 17 mei 1996 arbeidsongeschikt. Belanghebbende en Y passen daarop – per 17 mei 1996 – het firmacontract aan, waarbij zij overeenkomen dat een vennoot bij arbeidsongeschiktheid geen recht heeft op zijn winstaandeel. In 2001 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Naar aanleiding van een boekenonderzoek corrigeert de inspecteur de winst uit onderneming voor het jaar 2001 en legt hij een IB-navorderingsaanslag op aan belanghebbende. De correcties worden daarbij volledig toegerekend aan belanghebbende. Een van de correcties betreft de advieskosten in verband met de echtscheiding en de overdracht van de onderneming.

Rechtbank Haarlem oordeelt dat de inspecteur de correcties op grond van de aanvulling van het firmacontract uit 1996 terecht aan belanghebbende toerekent. Nu Y arbeidsongeschikt was, had zij vanaf 17 mei 1996 geen recht meer op een aandeel in de winst. Ten aanzien van de advieskosten staat de rechtbank gedeeltelijke aftrek toe. De rechtbank vermindert de navorderingsaanslag. In hoger beroep gaat het onder meer over de winstverdeling en de advieskosten.Hof Amsterdam oordeelt dat de correcties terecht bij belanghebbende in aanmerking zijn genomen. Het hof verwijst daarvoor naar de aanpassing van het firmacontract. Nu de winst geheel aan belanghebbende toekwam, komen de correcties ook voor zijn rekening.

Vervolgens oordeelt het hof dat de kosten voor de beëindiging voor de vof tot de kosten van de onderneming behoren. Dat de echtscheiding de achterliggende reden is voor de beëindiging van de onderneming, is daarbij volgens het hof niet van belang. Vervolgens stelt het hof vast dat belanghebbende de advies/advocaatkosten die hun grond vinden in de ontbinding van de VOF in aftrek kan brengen. Het hof vernietigt de uitspraak van de rechtbank en de navorderingsaanslag

Meer informatie: Hof Amsterdam, MK IV, 21 oktober 2010, nummer P08/01321

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.