Waterkwaliteit

Waterzuivering in de melkveehouderij

Waterzuivering is van groot belang voor melkveehouderijen. Melkveehouderij waterzuiveringssystemen zorgen voor een goede waterkwaliteit, welke onmisbaar is voor onze Nederlandse koeien. En dan hebben we het nog niet eens over welke waterkwaliteit specifiek voor uw koeien van belang is.
Koeien
Hoe zorgt u ervoor dat uw koeien goed drinken?
Hoe zorgt Remon ervoor dat uw koeien goed drinken?
De belangrijkste indicatoren van een koe zijn haar smaak en reuk. De waterkwaliteit analyseert ze zelf al. Proeft ze ijzer? Ruikt het water niet lekker? Dan laat ze het water liever staan met het gevolg dat ze minder melk produceert. Hierom voeren wij de volgende zaken uit:
- Water ontgassen, zodat de reuk goed is.
- Water zuiveren, voor een optimale smaak.
De kosten die u met leidingwater maakt
drinkwaterkosten
Naast een hoge productie en gezonde koeien, maakt u ook minder kosten met een eigen waterbron. Laten we eens kijken hoeveel kosten u maakt bij uw waterleidingsmaatschappij door een simpele rekensom. Stel u heeft 70 melkkoeien + jongvee. Voor het drinkwater van de dieren, het reinigen van de installaties, de voertuigen, het erf en de stallen hebt u ongeveer 3.500 m³ water per jaar nodig. De kosten inclusief BTW komen al gauw neer op een bedrag van € 3.339,00