Home

Foto & video 3661 x bekeken 2 reacties

Nationaal Mestcongres toont urgentie mestprobleem

Mestverwerking en herwaardering van mest zijn beiden nodig om tot mestverwaarding te komen. Dat is de conclusie op het Nationaal Mestcongres dat Boerderij organiseerde op dinsdag 8 maart in Arnhem.

Foto

 • Op dinsdag 8 maart komen bezoekers van het Nationaal Mestcongres naar Hotel Papendal in Arnhem. Om 10.30 gaan de deuren open.<br /><em>Foto's: Jan Willem Schouten</em>

  Op dinsdag 8 maart komen bezoekers van het Nationaal Mestcongres naar Hotel Papendal in Arnhem. Om 10.30 gaan de deuren open.
  Foto's: Jan Willem Schouten

 • Vooraf hadden zich 270 deelnemers aangemeld.

  Vooraf hadden zich 270 deelnemers aangemeld.

 • Twee dames verkleed als Frau Antje heten de bezoekers van het mestcongres welkom. In hun mandjes geen kaas om te promoten, maar mest als hoogwaardig exportproduct.

  Twee dames verkleed als Frau Antje heten de bezoekers van het mestcongres welkom. In hun mandjes geen kaas om te promoten, maar mest als hoogwaardig exportproduct.

 • Om 11.00 uur gaan de aanwezigen de zaal in.

  Om 11.00 uur gaan de aanwezigen de zaal in.

 • Jan Vullings, hoofdredacteur van Boerderij, opent het Nationaal Mestcongres.

  Jan Vullings, hoofdredacteur van Boerderij, opent het Nationaal Mestcongres.

 • De 300 aanwezigen uit de mestketen luisteren naar de in totaal zes sprekers. Van de aanwezigen is 30% veehouder, 32% intermediair, 5% akkerbouwer en 33% komt uit de periferie.

  De 300 aanwezigen uit de mestketen luisteren naar de in totaal zes sprekers. Van de aanwezigen is 30% veehouder, 32% intermediair, 5% akkerbouwer en 33% komt uit de periferie.

 • De deelnemers reageren op vragen via een stemkastje. Van de aanwezige boeren en intermediairs komt 34% uit regio Zuid, 30% uit regio Oost en 36% uit regio Overig.

  De deelnemers reageren op vragen via een stemkastje. Van de aanwezige boeren en intermediairs komt 34% uit regio Zuid, 30% uit regio Oost en 36% uit regio Overig.

 • Oene Oenema, autoriteit op het gebied van mest en hoogleraar van Wageningen UR, is de eerste spreker. Hij duidt de mestproductie in Nederland versus omringende landen. Nederland is het enige land dat alle mogelijke technieken van mestverwerking inzet. Hij rekent de zaal voor dat voor 50 tot 70 miljoen kilo fosfaat mestverwerkingscapaciteit nodig is om de mestmarkt in evenwicht te krijgen.

  Oene Oenema, autoriteit op het gebied van mest en hoogleraar van Wageningen UR, is de eerste spreker. Hij duidt de mestproductie in Nederland versus omringende landen. Nederland is het enige land dat alle mogelijke technieken van mestverwerking inzet. Hij rekent de zaal voor dat voor 50 tot 70 miljoen kilo fosfaat mestverwerkingscapaciteit nodig is om de mestmarkt in evenwicht te krijgen.

 • Na afloop van Oenema's presentatie branden de vragen vanuit de zaal los. De aanwezigen weten de microfoons in de zaal goed te vinden om hun vragen stellen en opmerkingen te maken.

  Na afloop van Oenema's presentatie branden de vragen vanuit de zaal los. De aanwezigen weten de microfoons in de zaal goed te vinden om hun vragen stellen en opmerkingen te maken.

 • Hans Huijbers, voorzitter van LTO Nederland en ZLTO, beklimt als tweede spreker het podium. Huijbers daagt de veehouders en intermediairs uit om mest uit de anonimiteit te halen en er een geborgd product van te maken. "Garandeer je afnemer van de juiste gehaltes in het product dat je levert. Lever een precies product, dat geschikt is voor precisielandbouw."

  Hans Huijbers, voorzitter van LTO Nederland en ZLTO, beklimt als tweede spreker het podium. Huijbers daagt de veehouders en intermediairs uit om mest uit de anonimiteit te halen en er een geborgd product van te maken. "Garandeer je afnemer van de juiste gehaltes in het product dat je levert. Lever een precies product, dat geschikt is voor precisielandbouw."

 • Na Huijbers' presentatie is er een lunch. Onder het genot van een broodje kroket worden nieuwe contacten gelegd tussen partners in de mestketen.

  Na Huijbers' presentatie is er een lunch. Onder het genot van een broodje kroket worden nieuwe contacten gelegd tussen partners in de mestketen.

 • Na de lunch trapt Agrifirm-directeur Ruud Tijssens het middagprogramma af. Tijssens is voorzitter van het mestinvesteringsfonds. Eind 2017 verwacht hij evenwicht in de markt, dan is er voldoende mestverwerkingscapaciteit beschikbaar.

  Na de lunch trapt Agrifirm-directeur Ruud Tijssens het middagprogramma af. Tijssens is voorzitter van het mestinvesteringsfonds. Eind 2017 verwacht hij evenwicht in de markt, dan is er voldoende mestverwerkingscapaciteit beschikbaar.

 • Ook Tijssens kan rekenen op vragen uit de zaal. Verschillende boeren merkten op dat er onvoldoende geld is bij vooral de varkenshouders om te investeren in mestverwerkingscapaciteit. Zij hekelen de trage vergunningsprocedures.

  Ook Tijssens kan rekenen op vragen uit de zaal. Verschillende boeren merkten op dat er onvoldoende geld is bij vooral de varkenshouders om te investeren in mestverwerkingscapaciteit. Zij hekelen de trage vergunningsprocedures.

 • Mestspecialist Johan Temmink van ForFarmers adresseert het mestprobleem aan de veehouderij. Volgens Temmink zijn de huidige mestverwerkingspercentages een opstap naar 2017: 60% in Zuid, 50% in Oost en 10% in Overig. Hij houdt de zaal voor dat varkenshouders gezamenlijk een oplossing moeten vinden, net als de pluimvee- en kalversector dat hebben gedaan.

  Mestspecialist Johan Temmink van ForFarmers adresseert het mestprobleem aan de veehouderij. Volgens Temmink zijn de huidige mestverwerkingspercentages een opstap naar 2017: 60% in Zuid, 50% in Oost en 10% in Overig. Hij houdt de zaal voor dat varkenshouders gezamenlijk een oplossing moeten vinden, net als de pluimvee- en kalversector dat hebben gedaan.

 • Varkenshouder Frans Meulenmeesters van mestcoöperatie Mace reageert vanuit de zaal dat het niet aan de varkenshouders ligt, maar aan de trage vergunningverlening.

  Varkenshouder Frans Meulenmeesters van mestcoöperatie Mace reageert vanuit de zaal dat het niet aan de varkenshouders ligt, maar aan de trage vergunningverlening.

 • Gedurende de dag sluiten nieuwe bezoekers zich aan. Uiteindelijk hebben 300 mensen het Nationaal Mestcongres bezocht.

  Gedurende de dag sluiten nieuwe bezoekers zich aan. Uiteindelijk hebben 300 mensen het Nationaal Mestcongres bezocht.

 • Na een korte pauze is het de beurt aan de intermediairs. Hans Verkerk, secretaris meststoffendistributie van Cumela, verwacht nog voldoende exportpotentie in omringende landen. "De export groeit nog steeds. In 2015 werd 18% meer mest over de grens gebracht."

  Na een korte pauze is het de beurt aan de intermediairs. Hans Verkerk, secretaris meststoffendistributie van Cumela, verwacht nog voldoende exportpotentie in omringende landen. "De export groeit nog steeds. In 2015 werd 18% meer mest over de grens gebracht."

 • Lubbert van Dellen sprak als laatste namens accountants en adviseurs. Hij hamert erop dat veehouders veel te weinig bezig zijn met de kwaliteit van de mest. "Samenwerkingsverbanden tussen veehouders en akkerbouwers hebben de toekomst. Onderling kan de mestafzet worden geregeld en afgestemd."

  Lubbert van Dellen sprak als laatste namens accountants en adviseurs. Hij hamert erop dat veehouders veel te weinig bezig zijn met de kwaliteit van de mest. "Samenwerkingsverbanden tussen veehouders en akkerbouwers hebben de toekomst. Onderling kan de mestafzet worden geregeld en afgestemd."

 • Tot slot schuiven Hans Huijbers (LTO), Hans Verkerk (Cumela), Oene Oenema (Wageningen UR) en Jan Scherff van mestverwerking Friesland aan voor een slotdebat. Scherff dringt er bij de belangenbehartigers op aan te komen met een sectorplan voor mest.

  Tot slot schuiven Hans Huijbers (LTO), Hans Verkerk (Cumela), Oene Oenema (Wageningen UR) en Jan Scherff van mestverwerking Friesland aan voor een slotdebat. Scherff dringt er bij de belangenbehartigers op aan te komen met een sectorplan voor mest.

 • Cabaretier Frans Miggelbrink vat de dag samen in een ludieke gesproken column.

  Cabaretier Frans Miggelbrink vat de dag samen in een ludieke gesproken column.

 • Applaus klinkt op uit de zaal. Om 16.45 uur verlaten de bezoekers de zaal ...

  Applaus klinkt op uit de zaal. Om 16.45 uur verlaten de bezoekers de zaal ...

 • ... om na te praten en te borrelen.

  ... om na te praten en te borrelen.

Laatste reacties

 • Oké dan

  EN WAAR WAS DE OVERHEID? Als je wetgeving maakt om mest te verwerken, moet je ook locaties aanwijzen waar dat kan!

 • alco1

  Het toont niet de urgentie aan!
  Het toont de vraag aan hoe we dit probleem moeten cancelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.