Home

Foto & video 577 x bekeken laatste update:17 feb 2012

Hoog water in Tolbert

In de Pettenpolder bij Tolbert (Gr.) dreigt een dijk door te breken. Boerderij.nl nam een kijkje in het gebied en peilde de stemming bij enkele veehouders.

Foto

 • Boeren en burgers in de Tolberter Pettenpolder werden in de nacht van woensdag op donderdag gewaarschuwd voor een dreigende dijkdoorbraak. Het water van de Matsloot liep over de dijk het poldergebied in. Er werd gevreesd dat de dijk het niet zou houden. De polder werd donderdag afgesloten voor onbevoegden. Boerderij.nl toog naar het gebied en peilde de stemming bij enkele veehouders. Tekst: Bouke Poelsma, foto’s Theo Galama

 • Alle toegangswegen naar de polder zijn afgesloten. Bij kruispunten en afslagen staan politieauto’s, zoals hier bij Leek, pal langs autosnelweg A7.

 • Ook in de polder is veel politie op de been. Bij het melkveebedrijf van Fokke Dijkstra is het een komen en gaan van busjes.

 • Veel weilanden in het gebied zijn (deels) ondergelopen. Bij de Matsloot worden zandzakken gelegd om de dijk te verstevigen. Militairen worden ingezet om hulp te bieden.

 • Fokke Dijkstra (65) heeft een groot melkveebedrijf in het gebied. Aan de Noorderweg houdt hij een kleine 200 melk- en kalfkoeien met bijbehorend jongvee. In totaal gaat het om zo’n 350 dieren. „De politie stond hier vannacht om 5 uur voor de deur. Ze vertelden ons dat we rekening moesten houden met een mogelijke dijkdoorbraak en dat we wellicht moesten evacueren”, vertelt de melkveehouder. Dijkstra zit er niet op te wachten zijn vee tijdelijk ergens anders onder te brengen. Vooralsnog ziet hij daar ook geen aanleiding toe.

 • Dijkstra ging na het melken voor de zekerheid wel op zoek naar tijdelijk onderdak voor zijn vee. Mocht het nodig zijn de dieren te verplaatsen dan wil de melkveehouder een goede locatie achter de hand hebben. „In geval van evacuatie wil ik mijn dieren onderbrengen in een lege stal, om insleep van ziekten te voorkomen. Er moet ook een goede melkerij aanwezig zijn.”

 • Enkele hobbyboeren in het gebied nemen het zekere voor het onzekere en brengen hun dieren wel tijdelijk ergens anders onder. „De evacuatie is niet verplicht. Wie draait er op voor de kosten wanneer wij nu vrijwillig vertrekken?”, vraagt Dijkstra zich af. De transportkosten zijn volgens de melkveehouder nog wel te overzien. De vervolgschade van een mogelijke evacuatie van zijn veestapel is volgens hem vele malen groter. „Dat kan wel in de tienduizenden euro’s lopen. Evacuatie zorgt voor veel stress onder de dieren. Het kan wel een jaar duren voordat ze daar overheen zijn. Dat moet je niet onderschatten.”

 • Voor de zekerheid beschermt Dijkstra zijn kuilen met enkele vrachten grond.

 • De melkveehouder is ook voorbereid op tijdelijke afsluiting van het elektrisch. Achter de trekker staat een noodagregaat.

 • Het heeft de laatste dagen veel geregend in het noorden. In combinatie met de harde wind zorgt dat voor problemen.

 • Nabij het melkveebedrijf staan tientallen auto’s en busjes geparkeerd. Naast het politiekorps is er ook veel pers aanwezig. „Het is hier een paar keer eerder voorgekomen dat de boel dreigde te overstromen. Nu wordt er meer aandacht aan besteed dan vroeger”, zegt Fokke Dijkstra.

 • Jannie de Kreij (45) heeft in het gebied een struisvogelboerderij. Op het bedrijf lopen zo’n 50 struisvogels. De dieren staan hoog op de poten en hebben geen last van de nattigheid. De Kreij is niet bang voor de dreigende dijkdoorbraak. „Wij zitten hier toch alweer zo’n 50 centimeter hoger dan het melkveebedrijf van Dijkstra. Ik verwacht dan ook geen problemen hier. Dan moet het toch wel heel raar gaan.”

 • In geval van nood gaan de struisvogels naar een nabijgelegen boerderij in Briltil. „We hebben daar vanochtend een lege schuur aangeboden gekregen”, zegt De Kreij. De struisvogelhoudster zit er niet op te wachten haar dieren te transporteren. „Struisvogels zijn erg stressgevoelig. Wanneer je ze verhuist, heb je kans dat je een jaar lang geen eieren meer ziet.”

 • Warner Rietman (60) is buurman van Fokke Dijkstra. Rietman melkt 65 koeien en heeft 50 hectare in het poldergebied. De melkveehouder is niet bang voor het dreigende water.

 • „Ik denk dat het wel meevalt. Ik maak me nog geen zorgen. Het water moet tot aan de stal staan, eerder ga ik niet weg met mijn koeien.”

 • Rietman heeft zo’n 80 schapen rondlopen in het gebied. Een deel van de schapen verplaatste hij voor de zekerheid naar een hoger gelegen stuk grond.

 • Deze schapen lopen nog wel in het gebied dat met onderstroming wordt bedreigd. „Als het moet dan heb ik ze hier zo weg”, vertelt de melkveehouder. In de verte is de dijk zichtbaar, waarvan wordt gevreesd dat die doorbreekt.

 • Aan de voorzijde van Rietmans bedrijf is een flink stuk grond al ondergelopen.

 • Ook in het nabijgelegen Boerakker staan enkele weilanden volledig onder water.

 • De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Op het bedrijventerrein in Leek staan de nodige politiebusjes.

Of registreer je om te kunnen reageren.