Home

Foto & video 309 x bekeken

Omstreden fosfaatmoerassen

Het fosfaat moet van de Kaderrichtlijn Water uit het grond- en oppervlaktewater. Vloeivelden met riet zijn de meest belovende maar ook omstreden maatregel. Ze zouden 116.000 ha landbouwgrond opslokken.

Foto

 • Deze ogenschijnlijk heel gewone rietkraag is een vloeiveld, ook wel genoemd helofytenfilter, naast de Eeuwselsche Loop in de Limburgse Peel. Het is 300 m lang en 4,5 m breed. Het is in 2006 ingeplant met riet. Aan de wortels van het riet leven micro-organismen die fosfaat (en ook nitraat) uit het water opnemen en vastleggen. Achter het riet ligt de Loop, het water is net niet te zien.

  Foto's: Michel Zoeter, tekst: Henk Dokter

 • Dit is de Eeuwselsche Loop met nu het vloeiveld links. Tussen vloeiveld en beek ligt een drempel die het water gescheiden houdt. Aan de ene kopse kant wordt drain- en slootwater van naburig boerenland ingelaten, en aan de andere kant wordt het inmiddels gezuiverde water in de loop gepompt. In de kasten zit regel en bemonsteringsapparatuur. Het water wordt automatisch bemonsterd om te meten hoeveel fosfaat het in- en uitstromend water bevat.

 • Een van de sloten in het weiland waaruit het water wordt opgevangen in een put en via een verzamelleiding naar het vloeiveld wordt geleid. Deze zomer is de wateraanvoer klein zodat het vloeiveld droog staat. De eigenaar van het weiland (en maisland) werkt mee aan het gezamenlijk onderzoeksproject van Provincie Limburg, Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV, Waterschap Peel en Maasvallei en Alterra.

 • Dit is de proefopstelling van drie moerasfilters op Praktijkcentrum Vredepeel.
  Het twee verschillende rietfilters links en rechts, in het midden een strofilter, begroeid met onkruid. Deze proef met deze zuiveringsmoerasjes richt zich niet op fosfaat maar op nitraat. Rietfilters zuiveren het water van zowel nitraat als fosfaat. Deze proeffilters zijn in 2005 aangelegd.

 • Het drainwater van de proefvelden van Vredepeel wordt voor het filteren verzameld in een gigantische waterzak van 600 kubieke meter. Er is dus altijd water en periodes van droogte kunnen de experimenten niet verstoren.

 • Uit deze verzamelput wordt het drainwater opgepompt om het waterreservoir te vullen.

 • De in- en uistroom van water wordt precies gemeten, zodat de onderzoekers precies weten hoeveel water er door de filtermoerassen gaat. Ook meten ze de hoeveelheid hemelwater die er bij komt.

 • Onderzoeker Harry Verstegen van Praktijkcentrum Vredepeel opent de –gekoelde- kast waarin het water automatisch bemonsterd wordt.

 • Het is nog onduidelijk waar precies de fosfaatmoerassen precies komen. Het ligt voor de hand om ze waar mogelijk te combineren met een waterbergingsgebied, zoals dit hier van de Eeuwselsche Loop. In het water zou riet worden geplant, maar om budgettaire redenen is dat niet doorgegaan. Helofytenfilters zijn zeer effectief, maar ook uiterst kostbaar in onderhoud en beheer.

Henk Dokter

Of registreer je om te kunnen reageren.