Home

Foto & video 1975 x bekeken 1 reactie

Gierkelder voor opvang afvalwater

Afvalwater mag niet op oppervlaktewater of in de bodem geloosd worden. Wie geen drukriool heeft, kan het huisafvalwater opvangen in een gierkelder. Boerderij bezocht de bedenker van deze keldervariant.

Foto

 • Melkveehouder Gerrit Tuten in Heeten (Ov.) loost zijn huisafvalwater in een ongebruikte gierkelder. Als voorzitter van LTO Raalte is hij in 2002 begonnen met een proef. De resultaten waren goed. Het ministerie van Vrom keurde een jaar later zijn ‘gierkeldervariant’ goed.

 • In de gierkelder van 60 kuub komt al het huisafvalwater terecht. Het water wordt met behulp van biologische processen gezuiverd

 • Het vuile water komt aan het eind van de kelder binnen. Aan het begin van de kelder heeft Gerrit Tuten een T-stuk geplaatst, zodat het gezuiverde water gedoseerd in de sloot stroomt.

 • Als proef vangt Gerrit Tuten ook het hemelwater op dat van zijn erf afkomt in een eigen aangelegde en afgesloten sloot. In het kader van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij is het niet toegestaan vuil water te lozen op het oppervlaktewater of bodem.

 • Wanneer de sloot volloopt, stroomt het water weg door de afvoerbuis. De resultaten van deze proef zijn nog niet bekend. Het slib in de sloot rijdt Tuten één keer per jaar uit over zijn land.

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  Piet Pont

  Hallo Gerrit
  De gemeente Raalte wil de beleidsnota Archeologie vaststellen in april 2010.
  Ik neem aan dat je op de hoogte bent.
  Is de LTO het inhoudelijk eens met de nota, of hebben jullie opmerkingen.
  Ploegdiepte en dergelijke.
  Laat op korte termijn even iets horen via de mail.
  Piet Pont

Of registreer je om te kunnen reageren.